Zobacz funkcję ISDF Władze powiatowe, okręgowe

Blok identyfikacyjny

Typ

Subfunction

Autoryzowana forma nazwy

Władze powiatowe, okręgowe

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski

Blok kontekstu

Daty

Opis

Historia

Prawodawstwo

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

02

Typ

Funkcja

Kategoria powiązania

hierarchical

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-1

Daty tego powiązania

1826- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-27

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-28

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-29

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-30

Daty tego powiązania

1947- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-31

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-32

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86-33

Daty tego powiązania

1950- 1973

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 75

Daty tego powiązania

1950- 1975

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86 384

Daty tego powiązania

1873- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

isaar-PL-82-661

Daty tego powiązania

1945 - 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

PL86-135

Daty tego powiązania

1950 - 1975

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 1-0

Daty tego powiązania

1826- 1939

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 27-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 28-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 29-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 30-0

Daty tego powiązania

1947- 1949

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 31-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 32-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 33-0

Daty tego powiązania

1950- 1973

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 75-0

Daty tego powiązania

1950- 1973

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 384-0

Daty tego powiązania

1880- 1930

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 107

Daty tego powiązania

1950 - 1975

Blok kontroli

Identyfikator opisu

0204

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie