Zobacz funkcję ISDF spółdzielnie

Blok identyfikacyjny

Typ

Subfunction

Autoryzowana forma nazwy

spółdzielnie

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski

Blok kontekstu

Daty

Opis

Historia

Prawodawstwo

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

12

Typ

Funkcja

Kategoria powiązania

hierarchical

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 63

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 64

Daty tego powiązania

1951- 1957

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 65

Daty tego powiązania

1953- 1959

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 66

Daty tego powiązania

1952- 1956

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 67

Daty tego powiązania

1952- 1957

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 68

Daty tego powiązania

1952- 1957

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 69

Daty tego powiązania

1854- 1856

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 70

Daty tego powiązania

1954- 1958

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86 71

Daty tego powiązania

1950- 1958

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

Daty tego powiązania

1957 - 1977

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR PL86 139

Daty tego powiązania

1957 - 1975

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 63-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 64-0

Daty tego powiązania

1951- 1957

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 65-0

Daty tego powiązania

1953- 1959

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 66-0

Daty tego powiązania

1952- 1956

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 67-0

Daty tego powiązania

1952- 1957

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 68-0

Daty tego powiązania

1952- 1957

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 69-0

Daty tego powiązania

1954- 1956

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 70-0

Daty tego powiązania

1954- 1958

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 71-0

Daty tego powiązania

1950- 1958

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 98

Daty tego powiązania

1957 - 1977

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 114

Daty tego powiązania

1957 - 1975

Blok kontroli

Identyfikator opisu

1202

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie