Zobacz funkcję ISDF skarbowość

Blok identyfikacyjny

Typ

Subfunction

Autoryzowana forma nazwy

skarbowość

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski

Blok kontekstu

Daty

Opis

Historia

Prawodawstwo

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

03

Typ

Funkcja

Kategoria powiązania

hierarchical

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-56

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Identyfikator

ISAAR Pl 86-58

Daty tego powiązania

1947- 1950

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86 74

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 56-0

Daty tego powiązania

1945- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 58-0

Daty tego powiązania

1947- 1950

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 74-0

Daty tego powiązania

1946- 1954

Blok kontroli

Identyfikator opisu

0309

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie