Schäffer rodzina

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

rodzina

Autoryzowana forma nazwy

Schäffer rodzina

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1875- 1945

Historia

Twórcą zespołu jest rodzina Schäffer będąca właścicielem majątku od 1875 do 1945 r.
Majątek Florsdorf (do 1937 r. Sorhneudorf) był dużym majątkiem alodialnym występującym w źródłach już w XIV w. Wieś wraz z majątkiem wielokrotnie zmieniała właścicieli. Po wojnie 30 letniej znalazła się w posiadaniu rodziny von Miltitz. W wieku XVIII właścicielami byli von Gehlerowie, a w początku XIX w.pani von Brese. W 1825r jako właścicielka występuje Elizabeth Junkier z domu Frenzel, a w 1840r. Heinrich Randel.
W 1870 (do 1875r.) r. majątek należał do szambelana dworu saskiego Heinricha Augusta von Globiga.
W 1875 r majątek stał się własnością rodziny Schäffer Pierwszym właścicielem był Gottfried Otto Schäffer (1875- 1896). W roku 1878 majątek obejmował obszar 258ha. i osiadał cegielnię; 1881- 189,9 ha; 1886- 200ha; 1894- 261 ha.
W latach1896- 1924 właścicielem był Paul Schäffer, Obszar majątku w 1902 r. wynosił 263 ha, a dochód z niego szacowano na 5530 ha.; w 1921 r. obszar wynosił 299 ha.
W latach 1924- 1940 właścicielką była Johanne Schäffer z domu Fünfstück, wdowa po Karlu Schäfferze. W 1937 r. obszar majątku wynosił 224 ha.
Ostatnim właścicielem był od 1940 r. Hans Helmut Schäffer.

Miejsca

Żarska Wieś, Florsdorf

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

ISAAR Pl 86 207

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Częściowy

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 18.11.2013 r.

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

  1. red. Marek Staffa, Pogórze Izerskie.Słownik geografii turystycznej Sudetów, Sudetów. T. 2, Wrocław 2003
  2. Schlesische Güteradreßbücher 1870- 1937. Digitale Quellen zur schlesischen Kulturgeschichte, 2004
  3. Urząd Katastralny w Zgorzelcu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, zespół nr 127, ja 3, 44, 283 (Pl-86/127/0/3; Pl-86/127/0/44; Pl-86/127/0/283)

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

  • Clipboard

  • Eksport

  • EAC

Related subjects

Related places