Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bolesławcu

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bolesławcu

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1948- 1951

Historia

Utworzony na podstawie ustawy 18 listopada 1948 o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych (Dz.U. 1948 nr 57 poz. 454). Urząd zlikwidowano na podstawie uchwały Nr 223 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. - Instrukcja w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (Monitor Polski Nr 28, poz. 358 ).
Do zadań rejonowych urzędów likwidacyjnych należało:

 1. Ustalanie czy dany majątek jest opuszczony lub poniemiecki.
 2. Zabezpieczanie majątków do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe ze względu na rodzaj majątku władze.
 3. Wykonywanie orzeczeń o przepadku lub o zabezpieczeniu przepadku majątku.
 4. Sporządzanie i kontrola ich inwentarza.
 5. Dokonywanie szacowania majątków.
 6. Dawanie w najem lub dzierżawę majątków zgodnie z przepisami
 7. Zbywanie ruchomości z wyjątkiem remanentów towarowych i urządzeń stanowiących część składową przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych.
 8. Ustalanie wysokości nakładów w majątkach opuszczonych.
 9. Dokonywanie rozliczeń z osobami, którym przywrócono posiadanie majątków opuszczonych
 10. Zabezpieczanie kosztów nadzoru i zarządu majątków opuszczonych.
 11. Dochodzenie należności powstałych w związku z zarządem i likwidacją majątków.
 12. Składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych i innych rejestrach publicznych przejścia praw majątkowych na rzecz Państwa i osób praw publicznego.

Miejsca

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

ISAAR Pl 86-57

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 16.10.2013 r.

Język(i)

 • polski

Skrót(y)/skrypty

 • łacińskie

Źródła

Grzybek B. Karta zespołu nr 57.

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

 • Clipboard

 • Eksport

 • EAC

Related subjects

Related places