Zobacz funkcję ISDF Organy ustawodawcze państwa

Blok identyfikacyjny

Typ

Funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Organy ustawodawcze państwa

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski

Blok kontekstu

Daty

Opis

Historia

Prawodawstwo

Blok powiązań

Blok kontroli

Identyfikator opisu

01

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwagi o stanie