Pokazano 56 rezultatów

Opis archiwalny
Only top-level descriptions
Print preview View:

Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie, gm. Oława

 • PL 82 609-0
 • Zespół
 • 1874-1938
 1. Księgi Urodzeń /1874-1875, 1877-1882, 1884-1918/
 2. Księgi Małżeństw /1874-1875, 1877-1881, 1883-1899, 1901-1938/
 3. Księgi Zgonów /1874-1894, 1896-1907, 1910-1938/

Urząd Stanu Cywilnego w Goszczynie (Gusten)

Urząd Stanu Cywilnego w Psarach, gm. Oława

 • PL 82 613-0
 • Zespół
 • 1874-1938
 1. Księgi Urodzeń. /1874-1878, 1880-1915, 1917-1918/
 2. Księgi Małżeństw. /1874, 1875, 1877-1881, 1883-1938/
 3. Księgi Zgonów. /1874-1907, 1910-1938/

Urząd Stanu Cywilnego w Psarach (Hünern)

Urząd Stanu Cywilnego w Baumgarten

 • PL 82 615-0
 • Zespół
 • 1874-1912
 1. Księgi Urodzeń. /1874-1878, 1880-1915, 1917-1918/
 2. Księgi Małżeństw. /1874, 1875, 1877-1881, 1883-1938/
 3. Księgi Zgonów. /1874-1907, 1910-1938/

Urząd Stanu Cywilnego w Baumgarten (Baumgarten)

Urząd Stanu Cywilnego w Gaju Oławskim

 • PL 82 619-0
 • Zespół
 • 1874-1938
 1. Księgi Urodzeń. /1874-1884, 1886-1897, 1899, 1901-1905, 1907-1918/
 2. Księgi Małżeństw. /1874-1875, 1877-1881, 1885-1886, 1888-1899, 1901-1914, 1916-1938/
 3. Księgi Zgonów. /1874-1875, 1877-1894, 1896-1907, 1910-1938/

Standesamt Goy

Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowicach

 • PL 82 626-0
 • Zespół
 • 1874-1938
 1. Księgi Urodzeń. /1874-1918/
 2. Księgi Małżeństw. /1874-1881, 1883-1908, 1910-1938/
 3. Księgi Zgonów. /1874-1898, 1900-1907, 1910-1938/

Urząd Stanu Cywilnego w Nawojowicach (Haltauf)

Klasztor Premostratensów pod wezwaniem św. Wincentego we Wrocławiu

 • PL 82 90-0
 • Zespół
 • 1193-1821

Dokumenty /1193-1821/ - układ chronologiczny. Potwierdzenie przywilejów nadanych klasztorowi Św. Wincentego i innym klasztorom tej reguły, formuły przysiąg wierności oraz zatwierdzenie wyboru opatów przez cesarzy i papieży, przywileje nadane sołtysom we wsiach opactwa, umowy dotyczące kupna i sprzedaży sołectw, wsi, młynów, czynszów, łąk, lasów, pożyczki, cesje, darowizny, dokumenty dotyczące prawa własności opactwa do majątków ziemskich, sprawy opieki duszpasterskiej i odprawianie nabożeństw, odpusty, naprawy mostów na Odrze we wsiach opackich, zatwierdzanie proboszczów i przeorów w kościołach i klasztorach, przyjmowanie do zakonu osób świeckich, jurysdykcja we wsiach opackich, transakcje finansowe, sprawy budowlane, testamenty, wizytacje, relacje ze zjazdów kapituł klasztornych, świadectwa chrztu, instrumenty notarialne, rozporządzenia ogólnozakonne, władz kościelnych i świeckich dla klasztoru, spory majątkowe, lokacje, fundacje ołtarzy, mandaty papieskie, rotulusy. Aneks: Dokument Henryka I Brodatego i Tomasza biskupa wrocławskiego / 1214-1256/ - 2j.

Klasztor Premostratensów pod wezwaniem św. Wincentego we Wrocławiu

Wyniki 51 do 56 z 56