Risultati 530

Descrizione archivistica
Con oggetti digitali Polacco Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu II
Stampa l'anteprima Vedere:
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 10
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 10
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 12
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 12
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 13
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 13
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 14
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 14
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 15
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 15
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 16
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 16
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 4
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 4
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 5
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 5
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 8
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1889 Band 8
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1890 Band 1
Geburts-Haupt-Register Breslau II 1890 Band 1
Risultati da 1 a 10 di 530