Risultati 118

Descrizione archivistica
Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu IV Con oggetti digitali
Stampa l'anteprima Vedere:
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1899 Band 3
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1899 Band 3
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 1
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 1
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 3
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1900 Band 3
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1902 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1902 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1902 Band 4
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1902 Band 4
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 1
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 1
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 2
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 5
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1903 Band 5
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1904 Band 7
Geburts-Haupt-Register Breslau IV 1904 Band 7
Risultati da 1 a 10 di 118