Informujemy, iż z dniem 31.12.2023 r. portal Archeion.net został wyłączony.
Wszystkich użytkowników zapraszamy do ogólnopolskiego portalu szukajwarchiwach.gov.pl udostępniającego zbiory archiwów państwowych oraz innych instytucji.

We would like to inform you that as of December 31, 2023, the Archeion.net portal has been disabled.
We invite all users to the nationwide portal szukajwarchiwach.gov.pl which provides access to the collections of state archives and other institutions.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Archeion.net-Portal zum 31. Dezember 2023 deaktiviert wurde.
Wir laden alle Benutzer zum landesweiten Portal szukajwarchiwach.gov.pl ein, das Zugang zu den Sammlungen staatlicher Archive und anderer Institutionen bietet.