Pokazano 107 rezultatów

Funkcja
Nazwa Zaktualizowano
kultura, ochrona zabytków 29 sierpnia 2013 14:31
ochrona przyrody, turystyka, sport 2 września 2013 13:29
oświata 11 grudnia 2013 08:46
przemysł i handel 2 września 2013 14:07
gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo 11 marca 2016 14:16
zarządzanie mieniem, straty wojenne, przesiedlenia 16 października 2013 10:09
skarbowość 12 listopada 2013 14:15
statystyka 13 października 2016 08:16
wojsko i obrona narodowa, obrona cywilna 2 września 2013 14:17
urzędy pracy, zatrudnienie 2 września 2013 14:19
Wyniki 11 do 20 z 107