Archiwum Powiatowe w Lubaniu

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Hasło korporacyjne

Autoryzowana forma nazwy

Archiwum Powiatowe w Lubaniu

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1961- 1975

Historia

Miejsca

Obszar kompetencji to powiaty: lubański, bolesławiecki i zgorzelecki

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Access points area

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Occupations

Blok kontroli

Authority record identifier

ISAAR Pl 86-71

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

11.09.2013, utworzył Adam Baniecki

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

  1. Drozd J., Gołaszewski J., Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811- 2011. Przeszłość i współczesność., Wrocław 2011, ISBN 978-83-7795-001-2.

Uwagi o stanie

  • Clipboard

  • Eksport

  • EAC

Related subjects

Related places