Zespół 28-0 - Akta miasta Wrocławia

Plan Rynku Plan Rynku Plan von Breslau angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, Neudorf, Lehmgruben, Huben, Morgenau... Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, neudorf, Lehmgruben, Huben, Mor... Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Morgenau, Zedlitz Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, neudorf, Lehmgruben, Huben, Mor... Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, neudorf, Lehmgruben, Huben, Mor... Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Morgenau, Zedlitz Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Morgenau, Zedlitz Plan vom Breslau u. den angrenzenden Ortschaften Gabitz, Höfchen, neudorf, Lehmgruben, Huben, Mor...
Wyniki 1 do 10 z 754 Show all

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 28-0

Tytuł

Akta miasta Wrocławia

Data(y)

  • 1214-1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

księga, luzy, poszyt; dobry; Ogółem: 78562 [j.a.], 1526.15 [m.b.] w tym opracowanych: 70477 [j.a.], 1473.75 [m.b.] dokumentacja aktowa: 57901 [j.a.], 1526.15 [m.b.] dokumentacja kartograficzna: 5381 [j.a.], 0 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 15280 [j.a.], 0 [m.b.]..

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Historia administracji

Dzieje zespołu

nab.: 19/1946r.; 126/51r.; 162/52r.; 204/1953r.; 377/58r.; 412/1958r.; 813/1965r.; 908/1969r.; 1125/1976r.; 1344/79r.; 1362/1981r.; 1881/1993; nab. 2751/2002; nab. 2814/2002; przes. 84/2009; nab. 4471/2010; ub. 470/2011; nab. 4605/2011; nab. 4716/2011, ub. 474/2012; nab. 5251/2013; nab. 5802/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

470; 2011-05-25; ; korekta ewidencji 474; 2012-01-30; ; Mapy wszyte w akta - dotychczas błędnie doliczane do ogólnej ilości map. 2446; 2000-06-06; kupno; zakup 2 dokumentów - Kwota zakupu wynosi 400zł. 2751; 2002-04-25; Dopływ; dokumenty pergaminowe Rady m. Wrocławia i dokumenty ławników wrocławskich 2814; 2002-11-08; Dopływ; Księga kościelna dotycząca ewangelickiej parafii św. Elżbiety we Wrocławiu - (rekompensata za przechowanie 300zł.) 4471; 2010-11-18; korekta ewidencji; 4605; 2011-05-31; korekta ewidencji; 4716; 2011-04-07; darowizna; 5251; 2013-02-19; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5802; 2015-02-16; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

I. Dokumenty - układ chronologiczny / 990/ / 1214-1930/ II. Księgi - obecnie zmieniona numeracja na numeryczną A. Śląsk - sprawy dotyczące całej dzielnicy. /XIII - 1800/ Informacje dot. Śląska i jego stosunków z Polską, Czechami, Austrią, Prusami, ustawy krajowe, memoriały i diariusze, zjazdy książąt. B. Poszczególne księstwa śląskie z wyjątkiem wrocławskiego. /1290 - 1737/ Materiały dot. Biskupstwa Wrocławskiego oraz księstw: świdnicko-jaworskiego, legnicko-brzesko-wołowskiego, głogowsko- żagańskiego, olesnickiego, opolsko-raciborskiego, ziębickiego, cieszyńskiego, Górnych Łużyc i ziem stanowych. C. Księstwo Wrocławskie i Miasto Wrocław /1380 - 1802/ Statuty, przywileje, urbarze, rejestry dóbr, księgi sądowe i ławnicze, korepondencja. D. Przywileje /1306 - 1839/ Kopiarze przywilejów miejskich, repertoria i katalogi dokumentów miejskich, skorowidze alfabetyczne i rzeczowe. E. Historia miasta /XIII - 1837/ Obyczaje, prawa, statuty, dzieje miasta, kroniki, historia wyznań religijnych, sądownictwo, układy i umowy graniczne, sprawy: celne, handlowe, monetarne, cechowe, militaria, żydowskie. F. Księgi korespondencyjne. /1484 - 1771/ Korespondencja Rady Miejskiej z książętami, szlachtą, miastami. G. Księgi miejskie i gruntowe. /1345 - 1825/ Księgi: gruntowe, ławnicze, ingrosacyjne, hipoteczne, notarialne, miejskie wpisów (m.in. Laurentius Nudus"). H. Rada i księgi administracyjne Rady. /1287 - 1898/ Księgi Rady Miejskiej, spisy: radnych, ławników, urzędników, regulaminy, spisy członków cechów, podatki cechowe. J. Sądownictwo. /1356 - 1576/ Księgi sądowe, ortyle Sądu magdeburskiego, wrocławski kodeks prawa krakowego, jurysdykcja Rady Miejskiej. K. Finanse. /1370 - 1920/ Księgi rachunkowe, wykazy rent i czynszów, spisy nieruchomości rolnych do celów podatkowych, pożyczki i zastawy. L. Majątki miejskie. /1528 - 1915/ Materiały aktowe dot. majątków ziemskich i gospodarki leśnej miasta. M. Budownictwo. /1579 - 1906/ Memoriały i księgi rachunkowe Miejskiego Urzędu Budowlanego, kosztorysy. N. Wojskowość. /1547 - 1871/ Materiały dot. Miejskiej instrukcji wojennej, inwentarze zbrojowni, wykaz dowódców gwardii miejskiej, rachunki. O. Handel i przemysł. /1513 - 1799/ Akta dot. handlu, przemysłu i rzemiosła. P. Kościoły. /1411 - 1906/ Materiały dot. kościołów wrocławskich i cmentarzy, szkolnictwa miejskiego i uniwersytetu wrocławskiego, legaty i zapisy na rzecz kościołów i szkół, księgi rachunkowe. Q. Szpitale i fundacje. /1430-1920/ Materiały aktowe odnoszące się do szpitalnictwa i opieki społecznej oraz fundacji i instytucji dobroczynnych, księgi rachunkowe. R. Port miejski, tramwaje, drogi, place, policja drogowa, Zakłady Kąpielowe, Zakład Dezynfekcyjny, Instytut Chemiczny. /1892-1906/ Księgi rachunkowe. S.Teatr Miejski, Muzeum Przemysłu Artystycznego, nauka i sztuka. /1887-1904/ Księgi rachunkowe. Z. Prywatne rękopisy. /1941/ Odpis księgi cechowej rzeźników w Mieroszowie (pow. Wałbrzych) - prof.. Türk. III. Akta a/ Akta t.zw. starej registratury. /Akta b. Stadtarchiv Breslau / 1.Tabele historyczne i akta administracji. /1706-1816/ Tabele historyczne, sprawy prawne, spisy ludności, zadłużenia hipoteczne, skargi. 2. Skarb i miejska skarbowość. /1721-1828/ Operacje finansowe, najem, zastawy, podatki, kaucje urżednicze, inwentarz ratusza. 3. Majątki miejskie m. Wrocławia i ich administracja. /1527-1834/ Dzierżawy, czynsze, sprawy kościołów i szkolne w majątkach, budownictwo, sołectwa, sądy dominalne, kupno i sprzedaż. 4. Dochody miejskie. /1699-1833/ Czynsze, cła, akcyzy, myta, opłaty komunalne. 5. Lasy miejskie, gospodarka leśna i administracyjna. /1744-1832/ Materiały z działalności Miejskiej Deputacji Leśnej. 6. Zaludnienie miasta, osadnictwo i opieka społeczna. /1742-1812/ Zezwolenia na osiedlenie, zezwolenia na wyjazdy za granicę. 7. Budownictwo miejskie i nadzór budowlany. /1743-1840/ Sprawy budownictwa lądowego i wodnego, budowa obserwatorium astronomicznego. 8. Bezpieczeństwo publiczne w mieście. /1737-1828/ Ogniowe Towarzystwo Katastralne, więzienia, szkody wojenne i pożarowe, tumulty i powstania 1793-1829, gwardia obywatelska 1808-1825, fortyfikacje i strzelnica miejska, kataster budynków publicznych, Bank Kredytowy, lombard, wieża prochowa. 9. Rzemiosło, cechy, przywileje i statuty cechowe. /1532-1823/ 10. Karczmarstwo i piwowarstwo. /1700-1808/ 11. Przemysł i handel. /1741-1812/ Fabryki i manufaktury, Bank Handlowy, targi wrocławskie i międzynarodowe, ordynacja wekslowa, Związek Kupiecki. 12. Kościoły i szkoły, szpitale. /1588-1854/ Obsadzanie stanowisk kościelnych, legaty, majątki szpitalne i fundacje, biblioteki. 13. Wojskowość. /1743-1842/ Organizacja wojska proskiego we Wrocławiu, wojny napoleońskie, jeńcy wojenni, lazarety, fortyfikacje, koszary, kontrybucje i reparacje wojenne. 14. Podatki i opłaty miejskie oraz świadczenia na rzecz miasta i państwa. /1553-1887/ Cła, akcyzy, opłaty, kataster podatkowy, podatki, sprawy monetarne. 15. Sprawy różne. /1726-1843/ Organizacja życia ludności żydowskiej, szpital i cmentarz żydowski, sprawy sanitarne, organizacja służby zdrowia, Collegium medicum, zwalczanie epidemii, sądownictwo, sprawy stanowe, poselstwo tureckie we Wrocławiu. 16. Kramy miejskie i likwidacja uprawnień kramarskich. /1741-1885/ Uregulowanie kwestii żydowskiej. 17. Cła, miary i wagi. /1800-1872/ Zarzadzenia, organizacja kontroli miar i wag. b/ Akta nowej registratury Magistratu. 1. Magistrat. /1487-1945/ Organizacja urzędu i biur, akta personalne (wybitnych osób), ustawy, rozporządzenia, uchwały, akta urzędu stanu cywilnego, dokumentacja ratusza, polityka kadrowa i płac. 2. Skarbowość (finanse). /1697-1940/ Sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe, bilanse, aktywa i pasywa komory miejskiej. Dochody z opłat i podatki. 3. Opieka społeczna. /1623-1940/ Organizacja opieki, protokoły posiedzeń komisji ubogich, opieka nad sierotami i młodzieżą, przytułek dla ubogich, dom pracy, zakład leczniczy dla więźniów. 4. Kościoły (pogrzeby, cmentarze). /1645-1940/ Akta kościołów, sprawy duchownych, dokumentacja cmentarzy. 5. Lecznictwo. /1742-1940/ Organizacja służby zdrowia, zwalczanie epidemii, klinika stomatologiczna i inne zakłady lecznicze. 6. Szpital Wszystkich Świętych. /1552-1944/ Akta administracyjne szpitala, legaty i dary, budżety i sprawozdania finansowe, dokumentacja urządzeń szpitala, wyposażenie. 7. Majątki Szpitala Wszystkich Świętych. /1731-1932/ Organizacja gospodarki rolnej i leśnej, księgi gospodarcze i rachunkowe. 8. Majątki miejskie. /1390-1935/ Organizacja gospodarki rolnej i leśnej, dzierżawy, budownictwo, służebność i podatki gminne, sprawy: szkolne, kościelne, opieki społecznej, księgi poszczególnych majątków. 9. Historia miasta i ustawodawstwo /1694-1942/ Historia i topografia miasta, statuty, przywileje, udział miasta w organach stanowych i przedstawicielskich, ordynacje miejskie, protokoły wyborów do Zgromadzenia Radnych Miejskich, sąd przysięgłych, włączenia gmin wiejskich do miasta, jurysdykcja 10. Nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem w mieście /1687-1939/ Porządek i bezpieczeństwo w mieście, oświetlenie ulic i placów, straż pożarna i łaźnia miejska. 11. Miejski Zakład Ubezpieczeń od ognia. /1750-1923/ Ustawodawstwo ubezpieczeniowe, kataster ogniowy, protokoły szacowań skutków pożaru i zniszczeń wojennych, sprawy hipoteczne i gruntowe, procesy. 12 Lombard miejski /1791-1922/ Organizacja lombardu i jego działalność, protokoły rewizji kasowej, personel.13. Różne instytucje, związki i kasy pogrzebowe /1780-1934/ Związki: biologów, lekarzy, śpiewaczy, Popierania Hodowli Jedwabników, Niemiecki Związek Kolonialny i inne, fundacje stypendialne i kasy inwalidzkie, pożyczkowe, kasy chorych, pogrzebowe, związki kupieckie itp. - łącznie ok. 150 różnych związków i towarzystw. 14. Zakłady karne /1738-1892/ Przytułek dla biednych, dom pracy, dom poprawczy, areszt, szpital więzienny. 15 Sprawy żydowskie -akta tej sekcji nie zachowały się. 16 Likwidacja uprawnień kramarskich /1714-1842/. 17 Koszty sądowe i dochody /1830-1929/ Akta dotyczace kosztów prowadzonych śledztw, obdukcji, aresztu, transportu żebraków, policyjne, kary pieniężne, przedmioty znalezione, bezpańskie spadki. 18 Rekwizycje /1751-1911/ Instrukcje służbowe, rekwizycje mieszkań i zaległych podatków, recesy uwłaszczeniowe. 19 Grunty miejskie i parcele /1684-1935/ 20 Rybołówstwo, promy kładki /1741-1930/. 21 Budownictwo /1569-1939/ Organizacja wydziału budowlanego i komisji budowlanych, akta ogólne budownictwa miejskiego, budynki miejskie i prywatne, wytyczanie ulic i numerowanie budynków, zakładenie instalacji wodno-kanalizacyjnych i ogrzewanie mieszkań. 22 Miary i wagi. 23. Miejski handel drzewem /1822-1892/. 24 Kasa oszczędności /1747-1935/ Akta ogólno-organizacyjne Miejskiej Kasy Oszczędności, preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania z działalności, protokoły rewizji kasy, akta wkładów i wpłat. 25 Handel, fabryki, przemysł /1724-1932/ Organizacja handlu we Wrocławiu, sąd: kupiecki, przemysłowy, rzemieślniczy, żegluga rzeczna, powstawanie fabryk i organizacja przemysłu. 26. Rzemiosło i cechy, ubezpieczenia chorobowe i inwalidzkie, starcze i od nieszczęsliwych wypadków /1504-1937/. 27 Gwardia Obywatelska i strzelnica /1808-1940/ Organizacja i działalność Gwardi Obywatelskiej, strzelnicy i bractwa kurkowego. 28 Ruch ludności i opodatkowanie mieszkańców /1737-1938/ Wnioski o nadanie obywatelstwa, ustawy o podatkach komunalnych i kościelnych, podatki od uposażeń nakładane na stowarzyszenia i fundacje. 29 Podatek od psów, słowików i zabaw /1820-1939/ Podatki od widowisk i od kart do gry. 30. Zarząd portu /1741-1938/ Różne opłaty, sprawy zarzadu portu miejskigo na Odrze. 31 Place targowe i kramy /1743-1934/ Organizacja jarmarków i targów, wymiana handlowa, dokumentacja hal targowych i placów. 32 Cła, podatki, domeny i regalia /1810-1943/ Zasady wymiaru podatku przemysłowego, dochodowego, gruntowego, od budynków, cło i regalia. 33 Szkolnictwo /1750-1941/ Organizacja szkolnictwa w mieście, akta dotyczące poszczególnych szkół, akta pesonalne nauczycieli, akta deputacji szkolnej, legaty szkolne, wyposażenia szkół. 34 Szpitale, różne stowarzyszenia i zakłady dobroczynne /1598-1944/ Organizacja i działalność 11 szpitali i innych zakładów leczniczych na terenie Wrocławia, budowy i remonty szpitali, działalność stowarzyszeń dobroczynnych. 35 Majątki Szpitala Św. Trójcy /1746-1895/ Administracja i eksploatacja majątków szpitalnych w Swojczycach, Klecinie, Borku Wrocławskim, Krzykach. 36 Majątek Łuczyna /1832-1935/ Administracja majątku, budynki, dzierżawy, służebności, opłaty gminne, sprawy kościelne, szkolne, opieka społeczna, dokumentacja pomiarowa gruntów i lasów. 37 Szpitale dziecięce /1439-1944/ Organizacja, administracja i działalność dziecięcych szpitali i fundacji (Dziecięcy Instytut Wychowawczy, Dom Sierot, Fundacja cesarza Wilhelma). 38 Legaty, fundacje i kolekty /1552-1944/ Hipoteki poszczególnych legatów i fundacji od A-Z i personalia. 39 Sprawy wojskowe /1742-1933/ Mobilizacja i demobilazcja, sprawy kwaterunkowe, koszary, zaopatrzenie inwalidów wojennych, wdów i sierot, medale i odznaczenia. 40 Miejski Konsystorz Ewangelicki /1716-1939/ Ustawy i zarządzenia, sprawy duszpasterskie i szkolne w parafiach ewangelickich na terenie Wrocławia i w 6 wsiach podmiejskich, personalia duchownych. 41 Instytucje kulturalno-oświatowe i naukowe /1575-1944/ Działalność teatrów, związków i towarzystw kulturalno-oświatowych i naukowych; biblioteka miejska, archiwum miejskie, biblioteki powszechne i czytelnie, Muzeum Przemysłu Artystycznego. 42 Zakłady gazowe i wodociągowe /1751-1932/ Organizacja produkcji, dokumentacja dotycząca technicznego wyposażenia zakładów gazowniczych, rozbudowy i przebudowy gazowni i wodociągów, dokumentacja budowy studni i badania wody. 43 Statystyka /1869-1944/ Sprawy demograficzne, powierzchnia miasta, ulice, place, mieszkania, nowe budownictwo, przemysł i handel, komunikacja, zakłady naukowe i szkolne, opieka społeczna, policja, bezpieczeństwo, wojsko, miejskie zakłady i urzadzenia, finanse i podatki. 44 Wydział Miejski /1816-1941/ Ustawy i rozporzadzenia, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności. 45 Budowa kanałów i drenowanie terenu /1866-1939/ Dokumentacja kanalizacyjna i drenazowa ułożona wg ulic i domów. 46 Sprawy osiedleńcze, podatki pośrednie /1825-1917/. 47 Szpital im. "Wenzel Hankego" /1870-1943/ Administracja szpitala, sprawy gospodarcze i personalne.48 Miejski Zakład Leczniczy dla Umysłowo Chorych /1820-1941/. 49 Elektrownie /1808-1928/ Organizacja produkcji, wyposażenie techniczne, rozbudowa zakładu, rozbudowa sieci oświetleniowej, sprawozdania z działalności, preliminarze, bilanse. 50 Zakład Dezynfekcyjny /1887-1939/. 51 Szkolnictwo średnie /1794-1940/ Organizacja i działalność szkolnictwa średniego, ogólnego i zawodowego na terenie miasta , zarządzenia, programy nauczania i rozkłady zajęć, instrukcje metodyczne, kuratoria szkolne, szkoły dzienne, niedzielne i wieczorowe. 52 Miejskie Zakłady Gastronomiczne /1892-1939/ Materiał statystyczne, legaty, dary. 53 Rzeźnia Miejska /1803-1896/ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy rzeźni we Wrocławiu. 54 Schronisko dla ozdrowieńców dra Wiktora Friedländera /1887-1934/ Sprawy organizacji i administracji, przyjęcia rekonwalescentów, preliminarze budżetowe, zaopatrzenie, sprawy hipoteczne i budowlane. 55 Policja budowlana i drogowa /1823-1944/ Sprawy dotyczące nadzoru policyjnego nad budową i stanem dróg. 56 Tramwaje miejskie. Akta sekcji 56 nie zachowały się. 57 Zarząd Parków i Ogrodów /1914-1918/ Administracja parków i zieleni, upiększanie miasta, ogródki działkowe. 59 Hala Stulecia i wystawy /1913-1926/ Budowa hali, organizacja targów wrocławskich i wystaw, sprawozdania z działalności, akta deputacji, legaty i dary. 60 Miejski Urząd Komunikacyjny we Wrocławiu /1865-1939/ Organizacja i rozwój komunikacji kolejowej, wodnej, lotniczej, materiały konferencji międzynarodowych w sprawach komunikacyjnych, dokumentacja kanałów Dunaj-Odra, Odra-Warta, Odra-Łaba, międzynarodowe porozumienia Niemiec z Austrią, Węgrami i Szwajcarią w sprawach związanych z żeglugą rzeczną. 61 Miejskie Biuro Dystrybucyjne /1914-1939/ Dystrybucja żywności w latach 1914-1918, organizowanie tanich kuchni. 62 Urząd Prasowy. Akta sekcji 62 nie zachowały się. 63 Miejski Urząd Rozjemczy /1914-1937/ Organizacja urzędu, wykładnia ustawy Rzeszy o najmie, procedura rozjemcza. 64 Opieka nad młodzieżą /1827-1944/ Dożywianie dzieci szkolnych i domów dziecka, opieka lekarska nad kalekami, utrzymanie kąpielisk, organizowanie kolonii w kraju i zagranicą. 65 Główna Miejska Kasa Podatkowa. Akta sekcji 65 nie zachowały się. 66 Miejski Urząd Kultury Fizycznej /1924-1938/ Sprawozdania z działalności urzędu (wychowanie fizyczne i organizowanie imprez sportowych) z wyszczególnieniem obiektów sportowych (hale, stadiony, kąpieliska).Uzupełnienia /1808-1938/ Sprawy związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w mieście, sprawy wojskowe, szkolne, ochrony zdrowia. Aneks /1610-1943/ Okólniki, sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe, bilanse, recesy, pomiary gruntów. Materiały luźne (listy) /1500-1900/ Listy cesarzy, królów czeskich, starostow slaskich do władz miasta, dokumenty cechowe, prawego urodzenia, korespondencja z królami polskimi. Księgi meldunkowe /1920-1940/ Akta personalne /XX w./ Akta personalne pracowników magistratu. Kolekcja wycinków prasowych /XX w./. IV. Materiały kartograficzne /1612-1943/ 1. Plany miasta Wrocławia i okolic, fortyfikacje miejskie /1612-1943/ Plany sytuacyjne rynku i śródmieścia, plany dawnych fortyfikacji miejskich, plany sytuacyjne poszczególnych rejonów miasta. 2. Przedmieścia Wrocławia i wsi podwrocławskich /1775-1937/ Plany sytuacyjne Brochowa, Dąbia, Dobrzykowic, Gaju, Gajkowa, Karłowic, Kleciny, Kowal, Krzyków, Księża Małego, Księża Wielkiego, Kuźmik, Nowego Dworu, Oporowa, Osobowic, Partynic, Psiego Pola, Pustek, Ratynia, Różanki, Siechnic, Sołtysowic, Żernik i wielu innych. 3. Wodociągi i kanalizacja /1828-1939/ Plany sytuacyjne i profile niwelacyjne różnych rejonów Wrocławia i przedmieść, stacje pomp, kanały. 4 Rzeki, mosty i porty /1827-1934/ Plany sytuacyjne i przekroje rzek, kanałów spławnych w granicach miasta Wrocławia, port miejski i jego bocznice kolejowe. 5 Budownictwo miejskie /1848-1914/ Budowa nowych ulic i ulepszanie nawierzchni starych ulic. 6 Majątki miasta Wrocławia /1781-1892/ Budynki folwarczne i leśniczówki w Strzelcach, Jaszkowicach, Kobylnikach, Szczepanowie, Jajkowie, Rościsławicach, Wojciechowie. 7. Parcele miejskie, łąki i pastwiska /1754-1878/ Łąki, pastwiska i pola uprawne na terenie dzisiejszego Wrocławia. 8. Linie komunikacyjne /1827-1934/ Sieć kolejowa, drogowa, tramwajowa i wodna na terenie miasta Wrocławia.

Planowanie dopływów i brakowania

Dopływy

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz kartkowy 18049 j.a. inwentarz książkowy 52451 j.a spis roboczy 2581 arkuszy map, 31 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 5450 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Related descriptions

Blok uwag

Alternative identifier(s)

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Genre access points

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

  • 2015-02-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

*22-07-2020

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Blok nabytków

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places