Zobacz funkcję ISDF urzędy stanu cywilnego

Blok identyfikacyjny

Typ

Subfunction

Autoryzowana forma nazwy

urzędy stanu cywilnego

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski

Blok kontekstu

Daty

Opis

Akta stanu cywilnego są przekazywane do archiwów państwowych po 100 latach przechowywania we właściwym urzędzie stanu cywilnego.

Historia

Prawodawstwo

Dz.U. z 2011 nr 212 poz. 1264 • Brzmienie od 1 stycznia 2013
USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Identyfikator

06

Typ

Funkcja

Kategoria powiązania

hierarchical

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-6

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-5

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-7

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-8

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-9

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-10

Daty tego powiązania

1875- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-11

Daty tego powiązania

1974- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAD Pl 86-12

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-13

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-14

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-15

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-16

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-117

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR PL 82 1425

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-18

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-19

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-20

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-21

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-22

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-23

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR-Pl-86-202

Typ powiązania

powiązanie

Daty tego powiązania

1874 - 1945

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 6-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 214-0

Daty tego powiązania

1974- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 5-0

Daty tego powiązania

1974- 1911

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 7-0

Daty tego powiązania

1874- 1911

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 8-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 9-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 10-0

Daty tego powiązania

1875- 1924, 1930

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 11-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 12-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 13-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 14-0

Daty tego powiązania

1874- 1911

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 15-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 16-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 17-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 82 1425-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 18-0

Daty tego powiązania

1874- 1908

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 19-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 19-0

Daty tego powiązania

1974- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 21-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 22-0

Daty tego powiązania

1874- 1912

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 23-0

Daty tego powiązania

1874- 1945

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 202-0

Typ powiązania

czasowa

Daty tego powiązania

1874 - 1911

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 82 1426-0

Daty tego powiązania

1845 - 1945

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 82 1696-0

Daty tego powiązania

1874 - 1912

Blok kontroli

Identyfikator opisu

0602

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwagi o stanie