Pokazano 710 rezultatów

Hasło wzorcowe
Hasło korporacyjne

Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu

  • isaar-PL-2136
  • Hasło korporacyjne
  • 1989-2001

Bank Zachodni S.A. powstał 1.02.1989 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 roku i otrzymał statut jako Bank Zachodni we Wrocławiu. 8.10.1991 roku Bank przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1991roku) pod nazwą Bank Zachodni - Spółka Akcyjna. Z dniem 24.06.1999 roku na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Irish Bank European Investments Limited zostaje głównym udziałowcem Banku Zachodniego S.A.

Bürgel Gustav

  • isaar PL-82-1501-0-1-41-007-1912
  • Hasło korporacyjne

urodzony 28.11.1912

Wyniki 21 do 30 z 710