Pokazano 710 rezultatów

Hasło wzorcowe
Hasło korporacyjne

Amtsgericht zu Bunzlau

 • ISAAR Pl 86-24
 • Hasło korporacyjne
 • 1879- 1945

Sąd Obwodowy w Bolesławcu (Amtsgericht Bunzlau) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo.
W sprawach cywilnych do kopetencji sądu należały sprawy:

 1. z tytułu umów najmu
 2. wykroczeń w czasie podróży
 3. zajęcia bydła
 4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie
 5. alimentacyjne
 6. adopcji i opiekuństwa
 7. samodzielnych gospodarstw chłopskich
 8. prowadzenie ksiąg gruntowych
 9. prowadzenie rejestru zrzeszeń

Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sporawach zagrożonych karą do 3 miesiący więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami.
Sądzono w sprawach:

 1. o kradzieże
 2. paserstwa
 3. recydywy w oszustwie i kradzieży

Amtsgericht zu Naumburg

 • ISAAR Pl 86-25
 • Hasło korporacyjne
 • 1879- 1945

Sąd Obwodowy w Nowogodźcu (Amtsgericht Naumburg) został powołany ustawą o ustroju sądów (Gerichtverfassungsgesetze) z 27.01.1879 r., która weszła w życie 01.01.1879. Sądy Obwodowy był sądem najniższej instancji orzekającym w sprawach cywilnych (do wartości przedmiotu sporu 300 marek) jednoosobowo.
W sprawach cywilnych do kompetencji sądu należały sprawy:

 1. z tytułu umów najmu
 2. wykroczeń w czasie podróży
 3. zajęcia bydła
 4. szkód spowodowanych przez zwierzęta i szkody łowieckie
 5. alimentacyjne
 6. adopcji i opiekuństwa
 7. samodzielnych gospodarstw chłopskich
 8. prowadzenie ksiąg gruntowych
 9. prowadzenie rejestru zrzeszeń

Z zakresu prawa karnego orzekano w sprawach drobnych z oskarżenia prywatnego lub na wniosek prokuratora w sprawach zagrożonych karą do 3 miesięcy więzienia lub grzywny do 600 marek. Sądził sędzia wraz z dwoma ławnikami.
Sądzono w sprawach:

 1. o kradzieże
 2. paserstwa
 3. recydywy w oszustwie i kradzieży
Wyniki 11 do 20 z 710