Zobacz opis archiwalny

Zespół 647-0 - Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 647-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1976 - 1980 (Utworzenie)
  • 1952 - 1975 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 83 [j.a.], 1.92 [m.b.] w tym opracowanych: 79 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 83 [j.a.], 1.92 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1388/1981r.; nab. 4519/2010; nab. 5228/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4519; 2010-11-23; korekta ewidencji; 5228; 2013-01-28; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1952-1973 sygn. 1-39 Protokoły i materiały z konferencji sprawozdawczo - wyborczych, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, działalność Komisji, plany pracy, sprawozdania z działalności związku, skargi. 2. Sprawy kontroli 1953-1973 sygn. 40-44 Protokoły Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oceny i informacje. 3. Sprawy Kulturalno-Oświatowe 1957-1973 sygn. 45-54 Protokoły zebrań, sprawozdania, plany pracy, materiały Komisji, informacje i oceny, podnoszenie kwalifikacji pracowników. 4. Sprawy ekonomiczne 1954-1973 sygn. 55-66 Informacje i sprawozdania, oceny ekonomiczne, układy zbiorowe, regulaminy pracy. 5. Sprawy statystyczne 1956-1975 sygn. 67-73 Sprawozdania statystyczne związku. 6. Sprawy finansowe 157-1973 sygn. 74-79 Preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny /brak akt z 1975r/

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 79 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+