Zobacz opis archiwalny

Zespół 639-0 - Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 639-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Łączności -Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1978 - 1980 (Utworzenie)
  • 1947 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 126 [j.a.], 2.31 [m.b.] w tym opracowanych: 119 [j.a.], 2.25 [m.b.] dokumentacja aktowa: 126 [j.a.], 2.31 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:1378/1981r.; nab. 4514/2010; nab. 5218/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4514; 2010-11-23; korekta ewidencji; 5218; 2013-01-25; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1947-1973 sygn. 1-60 Protokoły i materiały z konferencji sprawozdawczo -wyborczych, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, protokoły i sprawozdania komisji, zarządzenia i okólniki, narady aktywu, protokoły i sprawozdania dotyczące łączności międzynarodowej, plany pracy, informacje, analizy i sprawozdania z działalności związku. 2. Sprawy Inspekcji Pracy 1954-1968 sygn. 61-65 Protokoły, analizy, plany pracy i sprawozdania. 3. Sprawy ekonomiczne 1951-1970 sygn. 66-77 Protokoły i sprawozdania z współzawodnictwa pracy, protokoły i analizy ekonomiczne, układy zbiorowe pracy, protokoły i uchwały konferencji ekonomicznych, analizy i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej. 4. Sprawy statystyczne 1954-1971 sygn. 78-85 Sprawozdania statystyczne z działalności związkowej. 5. Sprawy finansowe 1948-1966 sygn. 86-119 Preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania finansowe, protokoły z kontroli finansowej.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 119 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 7 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+