Zobacz opis archiwalny

Zespół 373-0 - Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 373-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1977 - 1979 (Utworzenie)
  • 1951 - 1976 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 117 [j.a.], 1.78 [m.b.] w tym opracowanych: 79 [j.a.], 1.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 117 [j.a.], 1.78 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 397/1958r.; 1384/1981r.; nab. 4512/2010; nab. 5215/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4512; 2010-11-23; korekta ewidencji; 5215; 2013-01-31; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1954-1973 sygn. 1-28 Protokoły, materiały z konferencji sprawozdawczo - wyborczych, Plenum i Prezydium, analizy działalności związku. 2. Sprawy kontroli 1953-1957 sygn. 29-30 Materiały Komisji Rewizyjnej. 3. Sprawy ekonomiczne 1958-1973 sygn. 31-35 Regulamin pracy, umowy zbiorowe, analizy zatrudnienia i płac, zobowiązania produkcyjne zakładów pracy. 4. Sprawy statystyczne 1951-1976 sygn. 36-64 Wykazy Rad Zakładowych, Rad Miejskich, Delegatów Związkowych, analizy i sprawozdania, księgi pomocnicze do zestawienia sprawozdań. 5. Sprawy finansowe 1951-1969 sygn. 65-79 Preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania finansowe, protokoły kontroli finansowej.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 79 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 38 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+