Zobacz opis archiwalny

Zespół 641-0 - Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 641-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1979 (Utworzenie)
  • 1961 - 1973 (Utworzenie)
  • 1952 - 1960 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 129 [j.a.], 3.1 [m.b.] w tym opracowanych: 123 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 129 [j.a.], 3.1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1380/1981; nab. 4516/2010; nab. 5221/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4516; 2010-11-23; korekta ewidencji; 5221; 2013-01-25; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy Organizacyjne 1954-1973 sygn. 1-58 Protokoły z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczych, protokoły z posiedzeń Plenum i Prezydium Zarządu Okręgu, planu pracy, uchwały i informacje, sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu, Rad Zakładowych, skargi i zażalenia. 2. Sprawy Inspekcji Pracy 1959-1966 sygn. 59-66 Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Pracy, informacje, oceny, plany i sprawozdania. 3. Sprawy kulturalno - oświatowe 1955-1964 sygn. 67-74 Protokoły z posiedzeń Komisji Kulturalno - Oświatowej, informacje, oceny, plany i sprawozdania. 4. Sprawy socjalno - bytowe 1961-1972 sygn. 75-80 Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno - Bytowej, plany pracy, informacje, sprawozdania, oceny. 5. Sprawy ekonomiczne 1958-1972 sygn. 81-105 Protokoły z posiedzeń Komisji Współzawodnictwa, plany pracy, informacje, oceny, analizy, regulaminy pracy. 6. Sprawy statystyczne 1958-1973 sygn. 106-110 Sprawozdania statystyczne dotyczące placówek kulturalno - oświatowych, bibliotek, współzawodnictwo pracy. 7. Sprawy finansowo - księgowe 1952-1968 sygn. 111-123 Preliminarz budżetowy, sprawozdania finansowe, budżet i bilans.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 123 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+