Zobacz opis archiwalny

Zespół 651-0 - Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 651-0

Tytuł

Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej. Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1980 (Utworzenie)
  • 1951 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 129 [j.a.], 2.57 [m.b.] w tym opracowanych: 124 [j.a.], 2.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 129 [j.a.], 2.57 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1392/1981r.; nab. 5232/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5232; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1954-1971 sygn. 1-30 Protokoły konferencji spraw wyborczych, protokoły Plenum i Prezydium, plany pracy, sprawozdania. 2. Sprawy inspekcji pracy 1953-1972 sygn. 31-64 Sprawy BHP, analizy wypadków przy pracy, wizytacje zakładów pracy, nakazy powizytacyjne, skargi, protokoły i sprawozdania. 3. Sprawy Komisji Rewizyjno - Kontrolnej 1951-1973 sygn. 65-73 Protokoły i sprawozdania. 4. Sprawy ekonomiczne 1957-1971 sygn. 74-88 Regulaminy pracy, skargi. 5. Sprawy finansowe 1953-1973 sygn. 89-123 Preliminarze budżetowe, bilanse zbiorcze, sprawozdania finansowe, protokoły kontroli finansowych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 124 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 5 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-18
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+