Zobacz opis archiwalny

Zespół 374-0 - Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 374-0

Tytuł

Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 650 [j.a.], 11.61 [m.b.] w tym opracowanych: 641 [j.a.], 11.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 650 [j.a.], 11.61 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 873/1967r.; 1287/1979r.; 3997/2008r.; nab. 5216/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3997; 2008-06-09; dopływ; Akta odnalezione w wyniku skontrum 5216; 2013-01-25; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Organy kolegialne 1945-1973 sygn. 1-223 Materiały dot. Zjazdów delegatów, protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu i Zarządów Powiatowych ZNP, materiały sekcji i komisji związkowych, materiały ze zjazdów i zebrań sprawozdawczo-wyborczych w powiatach. 2. Organizacja 1945-1973 sygn. 224-272 Normatywy, materiały dotyczące spraw organizacyjnych zarządów powiatowych, prace naukowo - badawcze, zagadnienia przynależności i uprawnień członków ZNP, jubileusze i rocznice. 3. Plany i sprawozdania 1945-1973 sygn. 273-514 Z pracy Zarządu Okręgu, Zarządów Powiatowych. ZOZ-ów, MOZ-ów, rad zakładowych, plany i sprawozdania z pracy, finansowe, statystyka. 4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami 1958-1973 sygn. 515-520 Współpraca z PZPR, radami narodowymi, organizacjami młodzieżowymi, z wojskiem. 5. Kontrola 1947-1973 sygn. 521-524 6. Sprawy osobowe 1964-1971 sygn. 525 Odznaczenia. 7. Kształcenie nauczycieli 1946-1973 sygn. 526-531 Programy i organizacja kształcenia, plany i sprawozdania z kursów wakacyjnych, działalność Instytutu Pedagogicznego ZNP. 8. Szkolenie aktywu społecznego i samokształcenie nauczycieli 1945-1973 sygn. 532-594 Materiały dotyczące kształcenia ideologicznego nauczycieli, rejonowe konferencje. 9. Doskonalenie pracy szkolnictwa 1948-1973 sygn. 595-600 Materiały dotyczące reformy szkolnej, postępu pedagogicznego, doskonalenia pracy placówek wychowania pozaszkolnego. 10. Działalność Kulturalno - Oświatowa 1958-1973 sygn. 601-616 Sprawozdania, działalność klubów nauczycielskich. 11. Lecznictwo 1968-1969 sygn. 617-618 Informacje o opiece lekarskiej nad nauczycielami. 12. Wypoczynek 1954-1973 sygn. 619 Akcja wczasowa dla nauczycieli w okręgu wrocławskim. 13. Opieka nad dziećmi członków ZNP 1967-1973 sygn. 620 Informacje o rekrutacji na studia dzieci nauczycieli w okręgu wrocławskim. 14. Sprawy mieszkaniowe 1953-1973 sygn. 621-628 Informacje o sytuacji mieszkaniowej, pozyskiwanie mieszkań dla nauczycieli w oddziałach powiatowych ZNP. 15. Emeryci 1970-1973 sygn. 629-630 Informacje o sytuacji budżetowej nauczycieli okręgu wrocławskiego. 16. Inne sprawy socjalne 1945-1972 sygn. 631-635 17. Zagadnienia kultury fizycznej i turystyki 1964-1973 sygn. 636-640 Informacje o działalności sportowo - turystycznej w okręgu wrocławskim ZNP, działalność Okręgowej Rady Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Oddziału PTTK przy Zarządzie Okręgu ZNP we Wrocławiu. 18. Okręgowa Komisja Rehabilitacyjna przy Wydziale Oświaty PWRN 1956-1958 sygn. 641

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 641 j.a spis zdawczo-odbiorczy 9 j.a

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+