Zobacz opis archiwalny

Zespół 1868-0 - Zbiór ikonograficzny
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1868-0

Tytuł

Zbiór ikonograficzny

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luzy; dobry; Ogółem: 1468 [j.a.], 0.07 [m.b.] w tym opracowanych: 1468 [j.a.], 0.07 [m.b.] dokumentacja fotograficzna: 1468 [j.a.], 0.07 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab.: 3407/2005r.; 3896/2007r.; 4003/2008r.; nab. 4337/2010; nab. 4338/2010; nab. 5452/2013; nab. 5654/2014; nab. 5825/2015; nab. 6285/2016;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2358; 2000-02-23; dar; fotografie miejscowosci Deichslau = Dziesław / woł./ 2798; 2002-09-16; Dopływ; 3407; 2005-08-19; dopływ; widokówki 3896; 2007-10-23; dopływ; 4003; 2008-06-17; darowizna; Widokówka przedstawiajaca Dworzec Główny we Wrocławiu 4337; 2010-03-11; dopływ; 4338; 2010-04-13; dopływ; 5452; 2013-05-23; darowizna; 5654; 2014-03-07; darowizna; 5825; 2015-03-23; darowizna; Dar od obywatela Niemiec Helmuta Kunerta (Oberg, Niemcy) 6285; 2016-07-29; darowizna;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Ikonografie luźne (fotografie, karty pocztowe, ryciny, reprodukcje i in.) oraz 1 album. Poszczególne materiały ikonograficzne prezentują – zlokalizowane w różnych miastach i miejscowościach dolnośląskich – prz. wsz. obiekty sakralne (kościoły – elewacje i wnętrza kościołów), budowle świeckie (kamienice, pałace, obiekty użyteczności publicznej, architektura miejska w ogólności, widoki perspektywiczne ulic), obiekty cmentarne (kaplice, grobowce, nagrobki), oraz, w dalszej kolejności, widoki ogólne, fragmenty i detale architektoniczne. Zbiór zasadniczo nie gromadzi ikonografii osób.

Planowanie dopływów i brakowania

Nie dotyczy.

Accruals

Dopływy materiałów sporadyczne.

Sposób uporządkowania

Uporządkowanie poszczególnych jednostek ikonograficznych alfabetyczne, według oryginalnych (niemieckich) nazw miejscowości - siedzib przedstawionych obiektów.

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura
  • łacińskie

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

dobry

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Zespół w całości zdigitalizowany - przegląd skanów możliwy w Pracowni Naukowej Archiwum.

Powiązane jednostki opisu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu przechowuje zespoły - Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu, Akta miasta Kłodzka oraz Kolekcja Biblioteki Regionalnej w Kłodzku; Oddział Zamiejscowy APWr. w Jeleniej Górze przechowuje zespół - Akta miasta Jeleniej Góry, w skład którego wchodzi dawne Archiwum Miejskie.

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

PL 82

Identyfikator instytucji

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Brak wytycznych dotyczących opracowania archiwalnych Zbiorów Ikonograficznych. Uzupełniony inwentarz książkowy o pełnym opisie sporządzono w oparciu o wskazówki dotyczące opracowania ikonografii w zbiorach bibliotecznych i zatwierdzono na Komisji Metodycznej APWr. w dn. 30 maja 2001 r.

Status opracowania

Poprawione

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-07-29
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwaga archiwisty

Inwentarz książkowy o pełnym opisie sporządziła w latach 2000-2001 oraz wprowadziła informacje do własnej bazy danych Access w 2001 r. Bożena Kumor-Gomułka.

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+