Zobacz opis archiwalny

Zespół 492-0 - Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 492-0

Tytuł

Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie

Data(y)

  • 1948 - 1957 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 292 [j.a.], 9.2 [m.b.] w tym opracowanych: 292 [j.a.], 9.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 292 [j.a.], 9.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 872/1967r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Dział Organizacyjny 1948-1956 sygn. 1-23 Okólniki i zarządzenia, instrukcje, wytyczne, układ zbiorowy pracy, sprawy usprawnień. 2. Dział Planowania 1952-1957 sygn. 24-61 Instrukcje i okólniki, zbiorcze plany roczne, plany kontroli jakości produkcji, stanu zatrudnienia, analizy działalności. 3. Dział Finansowy 1948-1957 sygn. 62-161 Plany finansowe, zbiorcze sprawozdania finansowe, bilanse, zamknięcia młynów, analizy. 4. Dział Produkcji 1949-1956 sygn. 162-255 Instrukcje, okólniki, zarządzenia, wytyczne i wskaźniki, sprawy racjonalizacji i wynalazków, plany produkcyjne, lustracje technologiczne, raporty techniczne, sprawozdania, kontrole kompleksowe. 5. Dział Głównego Mechanika 1951-1956 sygn. 256-271 Plany kapitalnych remontów, sprawozdania, wykazy maszyn, sprawy BHP. 6. Dział Inwestycji 1954-1957 sygn. 272-277 Zarządzenia i okólniki, analizy i sprawozdania inwestycyjne. 7. Dział Obrotu i Zbytu 1951-1956 sygn. 278-281 Instrukcje obrotu zbożem, zarządzenia, polecenia centrali w sprawie dostaw zboża. 8. Dział Zasobu 1952-1956 sygn. 282-283 Instrukcje laboratoryjne, technologiczne, zarządzenia dot. przechowywania zboża. 9. Dział Administracyjno - Gospodarczy 1956 sygn. 284-285 Zarządzenia i korespondencja z centralą, skargi i zażalenia. 10. Dział Transportu 1953-1956 sygn. 286-292 Analizy kosztów i transportu, sprawozdania GUS, sprawozdania z wykonania planu.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr G. Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+