Zobacz opis archiwalny

Zespół 689-0 - Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 689-0

Tytuł

Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych we Wrocławiu

Data(y)

  • 1945 - 1996 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 6204 [j.a.], 31.71 [m.b.] w tym opracowanych: 136 [j.a.], 2.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 6113 [j.a.], 29.71 [m.b.] dokumentacja techniczna: 91 [j.a.], 2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1430/1982r.; 2808/2002r.; nab. 4858/2011; nab. 4862/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2808; 2002-10-17; Dopływ; w w/w ilości przejęto 91 j.a co daje 2 mb. 4858; 2011-12-07; dopływ; Materiały przechowywane w Oddziale w Kamieńcu Ząbkowickim 4862; 2011-11-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Rada Robotnicza 1958-1969 sygn. 1-6 Konferencje Samorządu Robotniczego, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej. 2. Dział Organizacyjny 1945-1969 sygn. 7-69 Protokoły z narad, schematy organizacyjne, instrukcje i regulaminy, książka służbowa, zarządzenia, okólniki własne, eksperymenty, analizy. 3. Dział Ekonomiczny 1950-1968 sygn. 70-92 Założenia do projektu rozbudowy w planie 6-letnim, plany zatrudnienia, funduszu płac, plan techniczno-przemysłowo-finansowy, plan produkcji, sprawozdania GUS, analizy ekonomiczne. 4. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1965-1966 sygn. 93-94 Regulamin pracy, premiowania, nagród. 5. Dział Rozwoju Techniki 1958-1965 sygn. 95-108 Protokoły z posiedzeń Komisji wynalazczości, Klubu Techniki i Realizacji, regulaminy współzawodnictwa, plany wieloletnie, sprawozdania, biuletyn informacyjny. 6. Dział Inwestycji 1951-1968 sygn. 109-121 Plany i sprawozdania inwestycyjne, opisowe, statystyka. 7. Dział Rachunkowości 1945-1969 sygn. 122-136 Bilanse, sprawozdania finansowe, roczne.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 136 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6068 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

akta: 6113 j.a. = 29,71m.b.; dok. techniczna: 91j.a. = 2,00m.b.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+