Zobacz opis archiwalny

Zespół 639-0 - "Uzdrowisko Lądek - Długopole" w Lądku Zdroju
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 639-0

Tytuł

"Uzdrowisko Lądek - Długopole" w Lądku Zdroju

Data(y)

  • 1965 - 1976 (Utworzenie)
  • 1955 - 1964 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 412 [j.a.], 4.15 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 207 [j.a.], 1.9 [m.b.] dokumentacja techniczna: 205 [j.a.], 2.25 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2004 r., 899, Nab., 2004 r., 900, Nab.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

899; 2004-04-13; ; pierwsze przyjęcie 900; 2004-04-13; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Odpis rejestru przedsiębiorstw państwowych, posiedzenia dyrekcji - protokoły, zarządzenia dyrektora, regulaminy organizacyjne, instrukcje obiegu dokumentacji, protokoły kontroli i rewizji - jednostki nadrzędne, plany roczne, sprawozdawczość GUS, bilanse, protokoły badania sprawozdania finansowego, analizy rocznej działalności uzdrowiska, informacje o wykonaniu podstawowych wskaźników planu rocznego, karty ewidencyjne pawilonów sanatoryjnych, protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej, protokoły z posiedzenia Rady Zakładowej, sprawozdania Centralnej Rady Związków Zawodowych ZKR, dokumentacja techniczna budynków i urządzeń (Dom Kultury w Lądku Zdroju, Dom Zdrojowy w Lądku Zdroju, Kino-Teatr w Lądku Zdroju, Amfiteatr w Lądku Zdroju, Zakład Borowinowy i sanatorium "Wojciech" w Lądku Zdroju, kotłownia "Wojciech" w Lądku Zdroju, źródło "Wojciech", Zakład Przyrodolecznicy "Wojciech" w Lądku Zdroju, Teatr letni w Lądku Zdroju, kotłownia "Jerzy" w Lądku Zdroju, Sanatorium i Zakład Przyrodoleczniczy "Stary Jerzy" w Lądku Zdroju, Zakład Przyrodoleczniczy "Nowy Jerzy" w Lądku Zdroju).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

2004 r,. 899, Nab. - aktowe materiały archiwalne, 207 j.a., 1,90 mb, 2004 r., 900, Nab. - dokumentacja techniczna, 205 j.a., 2,25 mb.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2004-04-13
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+