Zobacz opis archiwalny

Zespół 1369-0 - Standesamt Fürsten Ellguth
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1369-0

Tytuł

Standesamt Fürsten Ellguth

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 38 [j.a.], 0.43 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 38 [j.a.], 0.43 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab.:1501/1984r.; 1524/1985r.; 1575/1986r.; 1603/1987r.; 1640/1988r.;1676/ 1989r.; 1699/1990r.; 1880/1993r.; 1920/1994r.; 1978/1995r.; 2024/1996r.; 2080/1997r.;2351/2000r.; 3118/2004r. Nab. 6152/2016;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2351; 2000-02-03; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC. 3118; 2004-05-28; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC 6152; 2016-02-25; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Księgi Urodzeń. /1878, 1880, 1886-1889, 1892-1896, 1900-1903/ 2. Księgi Małżeństw. /1883-1888, 1893-1896/ 3. Księgi Zgonów. /1880-1884, 1894-1896, 1899-1903, 1922-1925/

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

  • łaciński - fraktura

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-02-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+