Afficher la description archivistique

Fonds 11-0 - Standesamt Holzkirch
Rapports

Zone d'identification

Code de référence

PL 86 11-0

Intitulé

Standesamt Holzkirch

Date(s)

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle et support

oprawne; dobry; Ogółem: 161 [j.a.], 1.31 [m.b.] w tym opracowanych: [j.a.], [m.b.] dokumentacja aktowa: 161 [j.a.], 1.31 [m.b.]

Zone du contexte

Nom du producteur

Standesamt Holzkirch (1874- 1945)

Histoire administrative

Urzędy Stanu Cywilnego zostały powołane w Prusach dnia października 1874r. Na mocy ustawy Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung, która została rozciągnięta na całą Rzeszę 6 lutego 1875r. przez Rechgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die form der Eheschließung. Nowa ustawa obowiązująca w całej Rzeszy weszła w życie 1 stycznia 1876r. Fakty stanu cywilnego rejestrowano w trzech seriach: księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w postaci rejestru głównego tzw Hauptregister i kopii Nebenregister. Państwo zostało podzielone na okręgi stanu cywilnego obejmujące jedną lub więcej gmin ( jeden urząd stanu cywilnego powinien obsługiwać co najmniej 1500 mieszkańców). Urzędnikami stanu cywilnego byli wójtowie lub burmistrzowie, a od 1 lipca 1883r. Nadzór nad nimi sprawowali starostowie lub prezydenci rejencji. W przypadku USC Kościelnik był to odpowiednio Starosta Lubański i Prezydent Rejencji Legnickiej. Ustawa 3 listopada 1937r Personenstandsgesetz zmieniła formę prowadzenia zapisów stanu cywilnego wprowadzając w miejsce 3 ksiąg jedną o nazwie Familienbuch, w której rejestrowano wszystkie czynności. Taki stan rzeczy zachował się do 1945r.

Fonction associée

Histoire archivistique

Nab I: 17.02.1987, nr 219; nab.II 13.02.1988, nr220; nab. III 13.01.1988, nr 221; nab.IV 09.01.1990,nr 222; nab.V, 12.12.1992, nr 223; nab VI, 27.01.1994, nr 247; nab VII, 24.03.1995, nr 279; nab VIII, 01.05.1996, nr 298; nab IX, 20.01.1999, nr 363; nab X, 28.03.2000, nr 394; nab. XI, 23.02.2001, nr 420; nab. XII, 23.01.2002, nr 454; nab. XIII, 13.01.2004, nr 493; nab XIV, 29.01.2004, nr 543; nab. XV 16.02.2005, nr 578; Nab XVI, 17.02.2006, nr 618; Nab. XVII, 14.05.2007, nr 660; Nab. XVIII, 19.01.2008, nr 686; Nab. XIX, 13.01.2009, nr 719; Nab. XX, 12.012010, nr 751; Nab. XXI, 25.01.2011., nr 784; Nab. XXII, 28.02.2012, nr 824; Nab XXIII, 14.02.2013, nr 859; Nab. XXIV, 28.01.2014, nr 891; NAB. XXV, 14.12.2015, nr 935;

Modalités d'entrée

394; 2000-03-28; dopływ; 420; 2001-02-23; dopływ; 454; 2002-01-23; dopływ; 493; 2003-01-13; Dopływ; 543; 2004-01-29; Dopływ; 578; 2005-02-28; dopływ; 618; 2006-02-17; dopływ; 660; 2007-05-14; dopływ; 686; 2008-01-19; dopływ; 719; 2009-01-13; dopływ; 751; 2010-01-12; dopływ; 784; 2011-01-25; dopływ; 824; 2012-02-28; dopływ; 859; 2013-02-14; dopływ; 891; 2014-01-28; dopływ; 935; 2015-12-14; dopływ;

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Księgi urodzeń małżeństw i zgonów.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accruals

Mode de classement

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

częściowo

Conditions de reproduction

Langue des documents

Écriture des documents

  • latin (variante brisée)

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

komplet

Instruments de recherche

inwentarz kartkowy roboczy

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

Zone des notes

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

ISAD Pl 86-11

Identifiant du service responsable de la description

Pl 86

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Élémentaire

Dates de production, de révision, de suppression


  • 2015-12-14
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Langue(s)

  • polonais

Écriture(s)

  • latin

Sources

Note de l'archiviste

Adam Baniecki

Accession area

Actions

Dofinansowano ze środków PW Kultura+