Zobacz opis archiwalny

Zespół 1376-0 - Standesamt Jordansmühl
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1376-0

Tytuł

Standesamt Jordansmühl

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 82 [j.a.], 0.83 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 82 [j.a.], 0.83 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Urząd Stanu Cywilnego w Jordanowie (1874-1903)

Historia administracji

Dzieje zespołu

nab.:1220/1978r.; 1985r.; 1639/1988r.; 2022/1996r.; 3112/2004r.; nab. 6257/2016;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

3112; 2004-04-22; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC 6257; 2016-07-15; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Księgi urodzeń - 1874 – 1903 Księgi małżeństw - 1874 – 1899, 1912-1920 Księgi zgonów - 1874 – 1902

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-07-15
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

  • łaciński - fraktura

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+