Zobacz opis archiwalny

Zespół 254-0 - Standesamt Bad Reinerz
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 254-0

Tytuł

Standesamt Bad Reinerz

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 253 [j.a.], 6.67 [m.b.] w tym opracowanych: 132 [j.a.], 4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 253 [j.a.], 6.67 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab.:1237/1978r.; 1472/1982r.; 1578/1986r.; 10, 27, 110/1951r.; 177/1952r. ;1685/1989r.; 1764/1991r.; 1919/1994r.; 2001/1995r.; 2110/1998r. ; 2753/2002r.; 3142/2004r.; 3513/2006r.; 3925/2008; nab. 4425/2010; nab. 4910/2012; nab. 5590/2014;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2753; 2002-05-27; Dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC 3142; 2004-04-22; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC 3513; 2006-02-20; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC. 3925; 2008-01-11; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC. 4425; 2010-05-05; dopływ; Przekazano kolejną stuletnią partię ksiąg USC. 4910; 2012-01-31; dopływ; 5590; 2014-02-04; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Reperytoria, zarządzenia, statystyka /1874-1924/ 1-4 2. Akta metrykalne miasta Duszniki /1861-1945/ 5-104 3. USC byłej gminy Łężyce /1874-1880/ 105-115 4. USC byłej gminy Podgórze /1873-1895/ 116-127 1. Księgi urodzeń /1874-1892, 1894-1903, 1906-1909, 1912-1913, 1922, 1936 / 2. Księgi małżeństw /1874-1913/ 3. Księgi zgonów /1874-1913/ Skorowidze: Łączne /1874-1885, 1886-1891/ Urodzeń /1874-1890/ Małżeństw /1874-1890/ Zgonów /1874-1890/ Magistrat m-ta Duszniki 1903 1 j.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy dla akt, 132 j.a. spis zdawczo-odbiorczy dla ksiąg USC, 121 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-01-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+