Zobacz hasło wzorcowe

Schäffer rodzina

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

rodzina

Autoryzowana forma nazwy

Schäffer rodzina

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

1875- 1945

Historia

Twórcą zespołu jest rodzina Schäffer będąca właścicielem majątku od 1875 do 1945 r.
Majątek Florsdorf (do 1937 r. Sorhneudorf) był dużym majątkiem alodialnym występującym w źródłach już w XIV w. Wieś wraz z majątkiem wielokrotnie zmieniała właścicieli. Po wojnie 30 letniej znalazła się w posiadaniu rodziny von Miltitz. W wieku XVIII właścicielami byli von Gehlerowie, a w początku XIX w.pani von Brese. W 1825r jako właścicielka występuje Elizabeth Junkier z domu Frenzel, a w 1840r. Heinrich Randel.
W 1870 (do 1875r.) r. majątek należał do szambelana dworu saskiego Heinricha Augusta von Globiga.
W 1875 r majątek stał się własnością rodziny Schäffer Pierwszym właścicielem był Gottfried Otto Schäffer (1875- 1896). W roku 1878 majątek obejmował obszar 258ha. i osiadał cegielnię; 1881- 189,9 ha; 1886- 200ha; 1894- 261 ha.
W latach1896- 1924 właścicielem był Paul Schäffer, Obszar majątku w 1902 r. wynosił 263 ha, a dochód z niego szacowano na 5530 ha.; w 1921 r. obszar wynosił 299 ha.
W latach 1924- 1940 właścicielką była Johanne Schäffer z domu Fünfstück, wdowa po Karlu Schäfferze. W 1937 r. obszar majątku wynosił 224 ha.
Ostatnim właścicielem był od 1940 r. Hans Helmut Schäffer.

Miejsca

Żarska Wieś, Florsdorf

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR Pl 86 207

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Częściowy

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Utworzono 18.11.2013 r.

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

1. red. Marek Staffa, Pogórze Izerskie.Słownik geografii turystycznej Sudetów, Sudetów. T. 2, Wrocław 2003
2. Schlesische Güteradreßbücher 1870- 1937. Digitale Quellen zur schlesischen Kulturgeschichte, 2004
3. Urząd Katastralny w Zgorzelcu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, zespół nr 127, ja 3, 44, 283 (Pl-86/127/0/3; Pl-86/127/0/44; Pl-86/127/0/283)

Uwagi o stanie

Utworzył Adam Baniecki

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+