Zobacz opis archiwalny

Zespół 125 - Amtsgericht Lauban
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 125

Tytuł

Amtsgericht Lauban

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dobry; Ogółem: 143 [j.a.], 2.82 [m.b.] w tym opracowanych: 140 [j.a.], 2.75 [m.b.] dokumentacja aktowa: 141 [j.a.], 2.82 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Lauban (1879 - 1941)

Historia administracji

Dzieje zespołu

I Nr ks. Nab. 240, 04.12.1993; Nab. II, 08.04.2016, nr ks.nab. 979;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

979; 2016-04-08; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Jurysdykcja dotycząca orzecznictwa niespornego 1822- 1852, 26ja; Pełnomocnictwa, cesje, rekognicje, 1819- 1848, 12 ja; Sprawy gruntowe 1742- 1747, 16ja; Sprawy majątkowe 1805- 1892, 32 ja; Sprawy opiekuńcze i alimentacyjne 1829- 1897, 29ja; Rejestry 1810- 1822, 2ja;

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można okreslić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2016-06-13
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+