Miejsca - Raciborowice

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach

1-7. Protokoły z sesji, 1956-72 8-12. Protokoły z posiedzeń Komisji, 1965-72 13-21. Protokoły z posiedzeń Prezydium, 1956-72 22-23. Protokoły z zebrań wiejskich, 1964-71 24. Protokoły zdawczo-odbiorcze akt, 1972-73 25-27. Plany gospodarcze, 1...

Sygnatura/kod

PL 86 95-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+