Zobacz opis archiwalny

Podzespół 1 - Parafia katolicka w Uniegoszczy (Berthelsdorf)
Raporty

Part of Zbiór ksiąg metrykalnych parafii katolickich powiatu lubańskiego

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 239-0-1

Tytuł

Parafia katolicka w Uniegoszczy (Berthelsdorf)

Data(y)

Poziom opisu

Podzespół

Rozmiar i nośnik

57 ja= 0,11

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Parafia katolicka w Uniegoszczy (1371 - 1945)

Historia administracji

1371 pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Uniegoszczy

Dzieje zespołu

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zespół zawiera niekompletne 2 serie akt:
1. Akta chrztów/ urodzeń 1791 - 1874
2. Akta zapowiedzi / małżeństw 1838 - 1840, 1855 - 1874
Oraz zapisy zgonów z lat 1838- 1840.
Akta zgonów, zapowiedzi i urodzeń z lat 1838 - 1840 prowadzono we wspólnych księgach, po jednej dla każdego roku. Stąd akta zgonów nie występują jako odrębna seria.
Akta małżeństw i zgonów z lat 1838 - 1840 znajdują się w księgach urodzeń serii pierwszej.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+