Miejsca - Ostróżno

Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ostróżnie

1. Dokumentacja organizacyjno-prawna 1952-1957, 2. Podstawowe środki produkcji 1955-1956, 3-4. Plany gospodarcze 1952-1955, 5. Sprawozdanie roczne o stanie organizacyjno-gospodarczym 1953-1956, 6. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rod...

Sygnatura/kod

PL 86 68-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+