Miejsca - Księstwo Szczecińskie

Archiwum Książąt Szczecińskich

Część (Pars) I. Religia, wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi i katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictw...

Sygnatura/kod

PL 65 2

Data(y)

  • 1532-1808 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+