Miejsca - Kościelnik Średni

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelniku Średnim

1-11. Protokoły z sesji, 1954-72 12. Akta Komisji radzieckich, 1960-69 13-20. Protokoły z posiedzeń Prezydium, 1956-72 21. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1961-71 22. Sprawy organizacyjne, 1964-70 23. Ochrona znaków geodezyjnych, 1964-65 24. Pla...

Sygnatura/kod

PL 86 100-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+