Miejsca - Karpacz

Akta gminy Karpacz

1. Statystyka, 1840-1852, sygn. 1 2. Sprawy spadków i kurateli, 1784-1859, sygn. 2 3. Miscellanea, 1830-1847, sygn. 3 4. Sprawy sądowe i ławnicze, 1771-1859, sygn. 4-9, 25, 27-28 i 43 5. Sprawy kupna i sprzedaży gruntów, 1805-1837, sygn. 10-11...

Sygnatura/kod

PL 83 32-0

Data(y)

  • 1685 - 1935 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1685 - 1935 (Utworzenie) Gemeinde Krummhübel
  • 1685 - 1935 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Karpaczu

1. Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze, [1974]1974-1989, sygn. 1- 7 2. Plenum, 1978-1986, sygn. 8-12 3. Egzekutywa, 1977-1986, sygn. 13-18 4. Komisja Rewizyjna, 1976-1986, sygn. 19-23 5. Ankieta statystyczna, 1975-1981, sygn. 24 6. Komisje, 19...

Sygnatura/kod

PL 83 533-0

Data(y)

  • 1974 (Utworzenie)
  • 1975 - 1989 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Miejska Rada Narodowa w Karpaczu

Sygnatura/kod

PL 83 386-0

Data(y)

  • 1973 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Narodowy Bank Polski Oddział w Karpaczu

Sygnatura/kod

PL 83 173-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hotelu "Skalny" w Karpaczu

1. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, 1977-1983, sygn. 1 2. Protokoły zebrań ogólnych, 1976-1986, sygn. 2-5 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy, 1981-1984, sygn. 6-7

Sygnatura/kod

PL 83 656-0

Data(y)

  • 1976 - 1986 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Karpaczu

1. Referat Ogólno-Administracyjny: - przepisy, zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, akta różnych komisji, 1945-1954, sygn. 1 - 17 - protokoły Prezydium GRN i GRN, uchwały, skargi i zażalenia, sesje sołtysów, zebrania gromadzkie, 1946-...

Sygnatura/kod

PL 83 136-0

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Karpaczu

1. Rada Narodowa Osiedla i Miejska Rada Narodowa, 1954-1973, sygn. 1-53 2. Prezydium Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej, 1955-1972, sygn. 54-79 3. Komisja Klimatyczna, 1951-1967, sygn. 80-85 4. Komitety Blokowe, 1954-1970, sygn. ...

Sygnatura/kod

PL 83 355-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Urząd Miasta w Karpaczu

Sygnatura/kod

PL 83 385-0

Data(y)

  • 1957 - 1990 (Utworzenie)
  • 1977 - 1990 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 9 z 9

Dofinansowano ze środków PW Kultura+