Zobacz opis archiwalny

Zespół 1296-0 - "Huta Karol" Zakłady Budowy Maszyn i Sprzętu Górniczego w Wałbrzychu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 1296-0

Tytuł

"Huta Karol" Zakłady Budowy Maszyn i Sprzętu Górniczego w Wałbrzychu

Data(y)

  • 1976 (Utworzenie)
  • 1951 - 1975 (Utworzenie)
  • 1945 - 1950 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 4667 [j.a.], 11.8 [m.b.] w tym opracowanych: 134 [j.a.], 1.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 4667 [j.a.], 11.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2006 r., 1715, Nab., Nab., nr 1780, 2008 r., Nab., nr 1784, 2008 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1715; 2006-12-07; pierwsze przejęcie; pierwsze przyjęcie akt 1780; 2008-04-10; dopływ; 1784; 2008-06-04; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział Organizacyjny: -schematy organizacyjne Huty, protokoły z narad i konferencji Kierowników działów z załącznikami, okresowe sprawozdania ze stanu załogi z załącznikami, zarządzenia, instrukcje, protokoły z załącznikami dotyczące upaństwowwienia zakładu i utworzenia przędsiębiorstwa "Huta Karol", zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, karty rejestracyjne przedsiębiorstwa, regulamin podziału Funduszu Zakładowego, powołania na stanowiska i odwołania ze stanowisk Dyrektorów przedsiębiorstwa, sygn. 1-33, [1945]1951-1975. 2.Dział Planowania: -roczne i dekadowe sprawozdania statystyczne za lata 1945-1946 z załącznikami, plany zużycia materiałów i zestawienia statystyczne z załącznikami, miesięczne plany produkcji i sprawozdania dzienne za lata 1945-1947, miesięczne sprawozdania o zarobkach, sprawozdawczość z obrotów materiałów i zużycia surowców i półfabrykatów z załącznikami, roczne plany produkcji z załącznikami, plan rozwoju gospodarczego na lata 1950-1955, plany zatrudnienia, wskaźniki wydajności i sprawozdania z ich wykonania, plany produkcji globalnej i towarowej i sprawozdania z ich wykonania, plany nakładów i kosztów oraz obniżenia kosztów produkcji, analiza zdolności produkcyjnej oraz kierunki rozwoju przedsiębiorstwa na lata 1973-1980, program kompleksowej poprawy gospodarki materiałowej w latach 1974-1975, instrukcja planowania i rozdzielania robót, sygn. 34-60, [1945]1951-1974. 3.Dział Księgowo-Finansowy: -roczna sprawozdawczość finansowa, plany roczne techniczno-finansowe z załącznikami, sygn. 61-95, [1946]1951-1975[1976]. 4.Dział Zaopatrzenia: -okresowe plany zużycia i zaopatrzenia, plany zaopatrzenia ilościowo-wartościowe, sygn. 96-100, [1950]1951. 5.Dział Zbytu: -sprawozdawczość GUS dotycząca wykonania planu zbytu, sygn. 101, 1953-1954. 6.Dział Inwestycyjny: -projekt rozbudowy "Huty Karol", założenia projektowe budowy hali produkcyjnej z planami sytuacyjnymi, projekty zamierzeń inwestycyjnych wraz z załącznikami, spisy zadań inwestycyjnych oraz plany (załączniki i plany sytuacyjne), sygn. 102-107, 1955-1975. 7.Dział Administracyjno-Gospodarczy: -wykazy ruchomości, gospodarka mareriałowa - pisma, sprawozdania z załącznikami, sygn. 108-109, [1945]1951-1953. 8.Dział Budowlano-Gospodarczy: -plany sytuacyjne Huty, sprawozdawczość z gospodarki mieszkaniowej, analizy i plany remontów kapitalnych z załącznikami, sygn. 110-111, [1947]1951-1974. 9.Sekcja Socjalna: -działalność socjalna w Hucie - pisma, protokoły, sprawozdania z załącznikami, sprawozdawczość GUS - turystyka i wypoczynek, sygn. 112-113, [1946]1951-1975. 10.Dział Konstrukcyjny: -rejestr rozpowszechnionych projektów wynalazczych, rejestry zgłoszonych projektów racjonalizatorskich i wynalazczych, patenty na wynalazki (świadectwa), świadectwa racjonalizatorskie, sygn. 114-131, 1951-1975. 11.Rada Robotnicza: -protokoły z plenum Rady Robotniczej z załącznikami, sygn. 132, 1966-1968. 12.Konferencja Samorządu Robotniczego: -protokoły z konferencji KSR z załącznikami, sygn. 133, 1969-1975. 13.Rada Zakładowa: -protokoły z narad i sprawozdania Rady Zakładowej z załącznikami, sygn. 134, [1949]1951-1953. Część nieopracowana: -akta osobowe pracowników zwolnionych "Huty Karol" w Wałbrzychu, 1945-1956: a)pracownicy umysłowi, 744 j.a., 1,80 mb, Nab.: 1780, b)pracownicy fizyczni, 3789 j.a., 8,20 mb, Nab.: 1784. Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku (dotyczy części opracowanej).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy nota informacyjna spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-06-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+