Miejsca - Golnice

Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Przyszłość" w Golnicach

1-5. Akta prawne, 1951-57, 5 ja. 6-10. Protokoły ogólnych zebrań, 1952-56, 5 ja. 11-16. Bilanse zamknięcia, 1952-57, 6 ja. 17-22. Korespondencja, 1951-56, 6 ja. 23. Księga ewidencji członków Spółdzielni, ich rodzin i wkładów, 1956, 1 ja. 24 2...

Sygnatura/kod

PL 86 64-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+