Zobacz funkcję ISDF

gminy 1945- 1954

Blok identyfikacyjny

Typ

Activity

Autoryzowana forma nazwy

gminy 1945- 1954

Równoważna forma(y) nazwy

Inne formy nazwy

Klasyfikacja

System polski B

Blok kontekstu

Daty

1945- 1954

Opis

Prezydium KRN powołało gminu 5 IV 1946 r. Ustrój gmin obowiązywał do 1954r.

Historia

Prawodawstwo

1. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Dz.U. 1946, nr 14, poz. 74.
Dekret stanowił, że samorząd terytorialny stanowi korporację prawa publicznego i posiada osobowość prawną.
Rada narodowa stopnia wyższego miała prawo kontrolować radę stopnia niższego.
Organem wykonawczym rady gminy był zarząd składający się z wójta, podwójciego i trzech członków zarządu wybieranych przez gminna rade narodową. Wybór zarządu wymagał zatwierdzenia przez właściwego starostę.
Wójtowi zaś podlegali sołtysi i podsołtysi.

Blok powiązań

Powiązana funkcja

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

0207

Typ

Subfunction

Kategoria powiązania

hierarchical

Opis relacji/powiązania

Daty powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-42-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-42-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-43-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-43-2

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-44-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-44-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-45-1

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-45-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-55-1

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-55-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-46-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-46-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-47-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-47-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-48-1

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązane hasło wzorcowe

Autoryzowana forma nazwy

Identyfikator

ISAAR Pl 86-48-2

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 42-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 43-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 44-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 45-0

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 55-0

Daty tego powiązania

1946- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 46-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 47-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Powiązany zasób

Identyfikator

PL 86 48-0

Daty tego powiązania

1945- 1954

Blok kontroli

Identyfikator opisu

020702

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji lub usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

1. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Dz.U. 1946, nr 14, poz. 74.

Uwagi o stanie

Dofinansowano ze środków PW Kultura+