Miejsca - Friedeberg

Akta miasta Mirska

1. Ustrój miasta, księstwa i kraju - wybory, materiały statystyczne, 1628-1943, sygn. 1-201 2. Sprawy szkolne i kościelne, 1757-1944, sygn. 202-394 i 3175-3176, 3179 3. Policja i jurysdykcja, 1757-1930, sygn. 395-447 4. Organizacja wewnętrzna M...

Sygnatura/kod

PL 83 12-0

Data(y)

  • 1626 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1626 - 1945 (Utworzenie) Magistrat Friedeberg
  • 1626 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+