Miejsca - Bierna

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Biernej

1-16. Protokoły z sesji, 1954-1971 17-22. Protokoły z posiedzeń Komisji, 1958-71 23. Plany pracy prezydium, 1955-57 24-36. Protokoły z posiedzeń Prezydium, 1955-1971 37-38. Zebrania wiejskie, 1966-72 39-41. Kontrole i zarządzenia pokontrolne,...

Sygnatura/kod

PL 86 98-0

Data(y)

Poziom opisu

Zespół
Wyniki 1 do 1 z 1

Dofinansowano ze środków PW Kultura+