Zobacz opis archiwalny

Zespół 95-0 - Amtsgericht Liebau
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 95-0

Tytuł

Amtsgericht Liebau

Data(y)

  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1879 (Utworzenie)
  • 1675 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1675 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Liebau

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne, luźne; dobry; Ogółem: 3690 [j.a.], 58 [m.b.] w tym opracowanych: 3690 [j.a.], 58 [m.b.] dokumentacja aktowa: 3690 [j.a.], 58 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Liebau

Biografia

Dzieje zespołu

nab. 124/1959 (14.05.1959 r.)

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Organizacja i zarządzanie, 1827-1945, sygn. 1-37 2. Stosunki personalne, 1879-1945, sygn. 38-104 3. Sprawy cywilne: powszechny wymiar sprawiedliwości, 1885-1944, sygn. 105-111 4. Sprawy cywilne: powszechny ustrój sądowy, 1891-1945, sygn. 112-134 5. Sprawy cywilne: organizacja sądownictwa, 1884-1939, sygn. 135-138 i 3690 6. Sprawy cywilne: obywatelskie prawo własności [fundacje i stypendia], 1756-1944, sygn. 139-206 7. Sprawy cywilne: testamenty, 1727-1945, sygn. 207-990 8. Sprawy cywilne: prawo handlowe, 1883-1945, sygn. 991-1045 i 3689 9. Sprawy cywilne: postępowanie sądowe w sporach cywilnych, 1883-1944, sygn. 1046-1055 10. Sprawy cywilne: postępowanie sądowe w sprawach dobrowolnej jurysdykcji, 1815-1944, sygn. 1056-1078 11. Sprawy cywilne: sprawy stanu cywilnego i duplikaty ksiąg kościelnych, 1794-1938, sygn. 1079-1127 12. Sprawy cywilne: rejestry, 1862-1945, sygn. 1128-1198 13. Sprawy cywilne: notariusze i notariat, 1911-1935, sygn. 1199-1200 14. Sprawy cywilne: sądownictwo wiejskie, 1918-1934, sygn. 1201 15. Sprawy cywilne: akta gruntowe, 1675-1945, sygn. 1202-3427 16. Sprawy cywilne: sprawy katastralne, 1872-1941, sygn. 3428 17. Sprawy cywilne: depozyty, 1883-1942, sygn. 3483-3485 18. Sprawy karne, 1880-1944, sygn. 3486-3548 19. Sprawy finansowe, 1880-1944, sygn. 3549-3591 20. Kultura i opieka społeczna, 1860-1944, sygn. 3592-3617 21. Sprawy gospodarcze, 1852-1945, sygn. 3618-3626 22. Gospodarka rolna i leśna, 1793-1945, sygn. 3627-3680 23. Sprawy wojskowe i zagraniczne, 1883-1944, sygn. 3681-3688

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 70%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-12-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz, Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+