Zobacz opis archiwalny

Zespół 132-0 - Amtsgericht Lewin
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 132-0

Tytuł

Amtsgericht Lewin

Data(y)

  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1750 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 3393 [j.a.], 45.3 [m.b.] w tym opracowanych: 2695 [j.a.], 39.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 132, Nab., 2000 r., 754, Nab., 2006 r., 1626, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 754; 2000-12-21; Dopływ; 1626; 2006-10-19; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Akta ogólne, [1783]1879-1945, sygn.: 1-153 (instrukcje dla kolegiów sądowych, statusty, dane statystyczne, akta osobowe, organizacyjne i administracyjne sądu, rejestry sądowe, odpisy ksiąg katastralnych, inwentarzowych, duplikaty ksiąg metrykalnych), 2.Akta gruntowe, [1750]1879-1945, sygn.: 154-2730. Brak sygn.: 88, 96, 99, 194, 428, 432, 433, 497, 498, 508, 678, 777, 778, 1039, 1161, 1209, 1867, 2165, 2283, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2533, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (2730 j.a.-35 j.a.=2695 j.a.)).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-10-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+