Zobacz opis archiwalny

Zespół 94-0 - Amtsgericht Landeshut
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 94-0

Tytuł

Amtsgericht Landeshut

Data(y)

  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1879 (Utworzenie)
  • 1655 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1655 - 1879 (Utworzenie) Amtsgericht Landeshut

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 4285 [j.a.], 85 [m.b.] w tym opracowanych: 4285 [j.a.], 85 [m.b.] dokumentacja aktowa: 4285 [j.a.], 85 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 124/1959

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Akta generalia, 1848-1945, sygn. 1-204 2. Sprawy procesowe - cywilne, 1932-1943, sygn. 205-215 3. Sprawy egzekucyjno-upadłościowe, 1931-1943, sygn. 216-223 4. Sprawy karne, 1881-1941, sygn. 224-233 5. Dobrowolna jurysdykcja, 1939-1943, sygn. 234 6. Sprawy własnościowe, 1655-1945, sygn. 235-3671 7. Ogólna organizacja sądów, 1925-1934, sygn. 3672 8. Związki (stowarzyszenia), 1902-1943, sygn. 3673-3694 9. Ogólne prawo rzeczowe, 1822-1835, sygn. 3695-3696 10. Ogólne prawo pokrewieństwa, 1847-1873, sygn. 3697 11. Testamenty, 1806-1940, sygn. 3698-3731 12. Rozporządzenia ostatniej woli, 1900-1945, sygn. 3732-3844 13. Poświadczenie dziedziczenia, 1857-1896, sygn. 3845-3887 14. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 1901-1911, sygn. 3888-3894 15. Spółki gospodarcze, 1889-1944, sygn. 3895-3953 16. Postępowanie w sprawach spadkowych i podziału spadku, 1912-1944, sygn. 3954-3979 17. Kościelne księgi metrykalne (duplikaty), 1794-1874, sygn. 3980-4071 18. Rejestry, 1822-1945, sygn. 4072-4121 19. Podatki, 1849-1885, sygn. 4122-4124 20. Opieka społeczna, 1894-1923, sygn. 4125 21. Ubezpieczenia socjalne, 1915-1933, sygn. 4126 22. Sprawy bankowe. Instytucje kredytowe, 1916-1944, sygn. 4127-4130 23. Sprawy kas pożyczkowych, 1895-1945, sygn. 4131-4162 24. Prawo dziedziczenia, 1933-1944, sygn. 4163-4280 25. Varia, 1745-1752, sygn. 4281-4285

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

90%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-07-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+