Zobacz opis archiwalny

Zespół 93-0 - Amtsgericht Lähn
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 93-0

Tytuł

Amtsgericht Lähn

Data(y)

  • 1879 - 1943 (Utworzenie)
  • 1879 (Utworzenie)
  • 1856 - 1943 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1856 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Lähn

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luźne; dobry; Ogółem: 295 [j.a.], 3.5 [m.b.] w tym opracowanych: 295 [j.a.], 3.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 295 [j.a.], 3.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Lähn

Biografia

Dzieje zespołu

nab. 7/1953

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne Sądu, 1857-1943, sygn. 1-60 2. Sprawy personalne Sądu, 1856-1943, sygn. 61-138 3. Sprawy finansowe, gospodarcze i administracyjne, 1880-1942, sygn. 139-207 4. Sprawy urzędów stanu cywilnego, 1903-1928, sygn. 208-220 5. Sprawy sądownictwa karnego i cywilnego, 1900-1942, sygn. 221-282 6. Akta gruntowe, 1886-1942, sygn. 283-295

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-07-25
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+