Zobacz opis archiwalny

Zespół 38-0 - Amtsgericht Haynau
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 38-0

Tytuł

Amtsgericht Haynau

Data(y)

  • 1879 - 1944 (Utworzenie)
  • 1536 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dostateczny; Ogółem: 223 [j.a.], 13.4 [m.b.] w tym opracowanych: 223 [j.a.], 13.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 223 [j.a.], 13.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 39/1957, 138/1960, ub. (korekta) 193/2013, nab. (korekta) 2066/2013

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

193; 2013-01-16; ; odnalezione w skontrum zespołu księgi zespołu "Sąd Obwodowy w Środzie Śl. (Amtsgericht Neumarkt)" (AP W-w, nr zesp. 1973) 2066; 2013-01-16; dopływ; korekta ewidencji - j.a. odnaleziona podczas skontrum zespołu (dawna sygn. Rep. 223 b Zg. 98/35 Nr. 95)

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-106, 117: księgi i akta gruntowe, 1536-1944; sygn. 107: spółdzielczość (rejestr), 1894-1942; sygn. 108-113: testamenty, 1804-1936; sygn. 114-116: księgi metrykalne, 1794-1906; sygn. 118: sprawy dot. więziennictwa, 1915-1935; sygn. 119-124: sądownictwo polubowne, 1859-1941; sygn. 125-218: akta gruntowe (kupno, sprzedaż, hipoteka), 1742-1869; sygn. 219-223: aneks.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 124 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 99 j.a. (spis niemiecki)

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-01-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+