Zobacz opis archiwalny

Zespół 133-0 - Amtsgericht Habelschwerdt
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 133-0

Tytuł

Amtsgericht Habelschwerdt

Data(y)

  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1727 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 10997 [j.a.], 120.02 [m.b.] w tym opracowanych: 9482 [j.a.], 31.2 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 133, Nab., Nab. nr 2098, 2013 r., 2006 r., 36, Przes..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2098; 2013-02-22; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Akta generalia dotyczace spraw ogólnych i administracji Sądu, 1880-1945, sygn.: 1-284, 2.Akta dotyczace spisów gminnych, 1927-1944, sygn. 285-301, 3.Zbiory akt dotyczacych zajęć gospodarstw spadkowych, sądów, nazdoru, zatrudnienia, 1927-1945, sygn.: 302-309, 4.Akta generalne dotyczace spadków i testamentów, 1895-1944, sygn.: 310-314, 5.Akta karne, 1936-1943, sygn.: 315-319, 6.Akta zakładów, przedsiębiorstw, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, 1895-1945, sygn.: 320-443, 7.Zbiory akt dotyczące rejestrów urzedu stanu cywilnego, 1910-1944, sygn.: 444-457, 8.Księgi gruntowe i hipoteczne, [1747]1879-1945 (rok 1747, sygn.: 6059), sygn.: 458-7255, 9.Akta gospodarstw spadkowych, 1934-1945, sygn.: 7256-7896, 10.Testamenty, rozporządzenia w sprawie śmierci, [1838]1879-1941, sygn.: 7897-9206, 11.Akta gruntowe, [1727]1879-1944, sygn.: 9207-9324 12.Akta gospodarstw dziedzicznych, 1900-1945, sygn.: 9325-9488, 13.Akta gruntowe - aneks, [1790]1879-1943, sygn.: 9489-9523. Brak sygn.: 467, 942, 1676, 2639, 2424, 3089, 3356, 3357, 3436, 3494, 3762, 3420, 4104, 4267, 4503, 4699, 3493, 4574, 4515, 5410, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5625, 5198, 5874, 6208, 6256, 6639, 7174, 7175, 7176, 7177, 6917, 6617, 5051, 4615, 4643, 9210 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku (9523j.a.-41j.a.=9482j.a.) ). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 36, Przes.: do zespołu nr 133 przesunięto 1 j.a., 0,01 mb, z roku 1933 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 11).

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-22
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+