Zobacz opis archiwalny

Zespół 309-0 - Amtsgericht Goldberg
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 309-0

Tytuł

Amtsgericht Goldberg

Data(y)

  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1684 - 1879 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 15305 [j.a.], 252 [m.b.] w tym opracowanych: 15305 [j.a.], 252 [m.b.] dokumentacja aktowa: 15305 [j.a.], 252 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 683/1984

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sygn. 1-421: generalia spraw sądowych 1770-1945 (zarządzenia w sprawach cywilnych i karnych, organizacja i administracja, sądy przysięgłych, sądy dla młodocianych, występowanie z gmin wyznaniowych, więzienia i więźniowie, urzędnicy, sędziowie, sprawy gospodarcze, budowlane, kasowe, rachunkowe); sygn. 422-526: księgi niw 1872-1944; sygn. 527-653: wykazy podatków od budynków 1873-1943; sygn. 654-702: rejestry i wykazy spraw stanu cywilnego 1901-1944; sygn. 703-712: kontrola kasy 1857-1937; sygn. 713-714: księgi gruntowe dóbr rycerskich 1756-1937; sygn. 715-716: księgi gruntowe kopalń 1851-1941; sygn. 717-1008: księgi gruntowe gospodarstw chlopskich i posesji miejskich 1708-1945; sygn. 1009-1010: repertoria i rejestry akt gruntowych 1929-1943; sygn. 1011-11052: akta gruntowe wsi, miast i majątków ziemskich 1684-1945 (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości); sygn. 11053-11075: akta gruntowe kopalń 1868-1944; sygn. 11076-11178: uzupełnienia ksiąg gruntowych wg katastru 1873-1882; sygn. 11179-11202: księgi gospodarstw dziedzicznych 1934-1944 (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości); sygn. 11203-11542: akta gospodarstw dziedzicznych 1921-1944; sygn. 11543-11661: zawiadomienia o śmierci i sprawy dziedziczenia 1851-1940; sygn. 11662-11896: dokumenty wyłączone z wybrakowanych akt spadkowych i opiekuńczych 1745-1895; sygn. 11897-11950: księgi depozytów i testamentów 1809-1934; sygn. 11951-14671: testamenty (układ wg nazwisk) 1692-1944; sygn. 14672-14778: sprawy spadkowe 1788-1929; sygn. 14779-14787: rejestry spraw opiekuńczych 1827-1895; sygn. 14788-14800: akta dot. spraw opiekuńczych 1826-1943; sygn. 14801-14805: uznanie ojcostwa 1833-1848; sygn. 14806-14809: rejestry spraw karnych 1821-1943; sygn. 14810-14812: rejestry spraw cywilnych 1914-1933; sygn. 14813-15146: rejestracja towarzystw, związków, firm handlowych, przemysłowych 1818-1945; sygn. 15147-15260: orzecznictwo w sprawach niespornych 1727-1878; sygn. 15261-15275: regulacja granic, podziały majątków, podziały wspólnot 1799-1945; sygn. 15276-15300: kontrakty kupna, sprzedaży i dzierżaw 1784-1849; sygn. 15301-15308: księgi protokołów sądów rozjemczych 1835-1933

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 13 tomów

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-01-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+